Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) má za cieľ navodiť zdanie demokracie a záujmu o občanov, povedal europoslanec M.Uhrík.

 

Závery konferencie CoFoE o budúcnosti Európy zohľadňujú predovšetkým záujmy európskych inštitúcií. Konferencia o budúcnosti Európy je dobrá myšlienka s veľkým potenciálom, keby Brusel rešpektoval iné názory a zapojiť do diskusie a rozhodovania tých, čo majú na veci odlišný pohľad.

Z opisu a priebehu konferencie usudzuje, že jej skutočným cieľom bolo navodiť zdanie demokracie, plurality názorov a záujmu o občanov. „V praxi to boli prejavy pred prázdnou sálou, mimovládky a aktivisti platení bruselskými peniazmi a študenti, ktorých náklonnosť si kupujú cez rôzne výlety, stáže, pobyty opäť zväčša za bruselské peniaze,“ dodal europoslanec.

Neformálny dokument, v ktorom desať členských štátov EÚ varuje pred unáhlenými zmenami základných zmlúv únie, vníma Uhrík ako prejav obáv zo zasahovania do vnútorných záležitostí krajín.

Tu treba pripomenúť nový návrh reformy volieb do EP. Ten môže nám obyvateľom a zároveň voličom priniesť ešte nejedno „prekvapenie“, lebo európske inštitúcie (úradníci) majú „večný“ apetít získavať stále viac moci.