Média priniesla cez víkend správu, že v Nemecku minister spravodlivosti M.Buschmann (FDP) a ministerka pre rodinu L.Pausová (Strana zelených) zoznámili verejnosť s obsahom pripravovaného zákona o „sebaurčení“. Ten má dať každému Nemcovi právo jedenkrát ročne zmeniť pohlavie, bez rozhodnutia súdu, bez podstúpenia medicínskeho  zákroku či hormonálnej liečby. Pohlavie a s tým súvisiacu zmenu mena bude možno meniť len návštevou matriky. Proste formalita, z muža ženou ihneď a každý rok inak. Zvoliť bude možno i nebinárne (ani muž ani žena) a iné podobné alternatívy.

 

Zdá sa, že šialenstvo na politickej scéne v Nemecku a obecne na Západe vôbec dosahuje vrchol. Útok na spoločnosť, normalitu (jednotnosť) a spoločenský poriadok zo strany progresivistických extrémistov presahuje všetky medze. Pohlavná identita je jednou zo základných hodnôt a istôt človeka v živote i v spoločnosti. Je nespochybniteľné biologicky dané a neexistuje žiadna ľahká možnosť, ako sa jej zbaviť či ju zmeniť. Problém mizivého počtu jedincov, ktorí sa z vlastným pohlavím neidentifikujú, nemožno riešiť rozbitím spoločenského poriadku a arbitrárnej voliteľnosti tzv. genderu. V ohrození je predovšetkým postavenie žien a ochrana ich práv. Zradnosť transgenderovej ideológie sa jasne preukázala už v ženskom športe a hrozí, že jej bude napospas (ľubovôle) vydané nie iba športovkyne, ale všetci ostatní.

Je príznačné, že jednoznačne sa proti pripravovanej legislatíve postavila sa iba  ostrakizovaná  (spoločensky ignorovaná) AFD. Inak je nemecká politická scéna i verejnosť spútaná politickou korektnosťou a zastrašovaním aktivistickým (prehnana aktivita) terorom neschopného odporu.