NR SR 6.10.2022 odmietla návrh zákona, ktorými by zakazoval zobrazovanie dúhových vlajok a im podobných symbolov na štátnych  a verejných budovách (44 poslancov za, 28 proti a 57 zákonodarcov nehlasovalo alebo sa zdržalo).

 

Pripomeňme si, že plán poslancov G.Gyimesiho a T.Tarabu mal minimálne dve opodstatnenia:

  • • v Ústave SR sa Slovensko neviaže na žiadnu ideológiu vrátane LGBT ideológie
  • • upokojili vášne a posunuli kontroverzný dúhový symbol do súkromnej sféry. Kontroverzný preto, lebo dnes nezastrešuje len pochopiteľné požiadavky sexuálnych menšín, ale čoraz viac aj znásilňovanie športu, mrzačenie detí či pavedecké nezmysly o menštruujúcich mužoch.

V španielskej Kastílii dúhové vlajky na štátnych budovách zakázali. Súd dôvodil  „Vyvesením dúhovej vlajky dochádza k porušeniu princípu ideologickej alebo politickej neutrality.“

Už len tieto riadky by mohli stačiť na to, aby sme snahu Gyimesiho a Tarabu vnímali ako maximálne legitímnu politickú agendu, ktorá navyše odráža nálady obrovskej časti obyvateľstva.

Diametrálne odlišný názor mal J.Budaj, hovoril o snahe zmeniť charakter štátu, „náloži neznášanlivosti“, prenasledovaní menšín a „spolupráci na fašizácii štátu“. To, čo z jeho úst zaznelo, je komické a tragické

  • • komické, lebo hysterická reakcia tohto druhu prináleží skôr 19-ročnej ukričanej aktivistke ako slovenskému vládnemu predstaviteľovi v rokoch, ktorý by mal pri verejnom vystupovaní vážiť každé slovo
  • • tragické, sme svedkami ďalšieho nárazu na dno politickej kultúry, keď je legitímna poslanecká iniciatíva považovaná za snahu o obnovu najtvrdšej totality, akú ľudstvo pozná.

Pokiaľ sa chce Budaj čoraz viac vymedzovať a v rámci svojej novovzniknutej liberálnej Občianskej a demokratickej platformy OĽaNO konkurovať progresívcom, má na to plné právo. Na čo však právo určite nemá, je pod pasová kriminalizácia vlastného spolu straníka Gyimesiho a polovice Slovákov, ktorí si myslia to isté ako on.

Od Budaja nikto normálny už nečaká žiadne seriózne očakávania. Je to jednoduchý človek, ktorý sa dostal za ministra  náhodou či omylom. J.Budaj si na staré politické kolena hľadá novú agendu, kde dúfa, že sa uchytí. História ho zaeviduje iba v súvislosti s medveďmi a LGBT ideológiou.

Zdroj: T.Dugovič: Budaj by sa mal ospravedlniť a vrátiť späť na Zem