Pamätajme si, že existujú aj slova bez obsahu, hlúpy verí každému slovu,

opatrný premýšľa.  

Ten kto nie je z Čadce, dostala sa mu v závere leta do pozornosti miestna tlač, bolo mu jasné, že na Slovensku začína predvolebná kampaň.

Kampaň začala predvolebnou intrigou

 

Všetko dalo do pohybu mala kauza proti primátorovi, kde horlivá kritička bola dotknutá „estetickou nezrovnalosťou“ farby strechy na budove Mestského domu.

Keď na budove Mestského domu sa objavila informačná tabuľa o obnove Mestského domu budovy financovaného z fondov EU, potešil som sa. V duchu som bol „hrdý“ na nášho primátora, koľko musel vyvinúť nemalé úsilia, aby pre mesto dostalo nemalú finančnú dotáciu z fondov EU. Kto  nepodstúpil túto tortúru, nevie doceniť, koľko úsilia musel podstúpiť, aby získal dotáciu. Projekt bol schválený 3.5.2016 celkovým rozpočtom 801.199 €.

Všetko by bolo v poriadku, keby fondy nezadali príčinu kritičke, aby „roztočila“ kampaň proti primátorovi a pritom nevzala v úvahu stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Žiline, kde Mestsky dom nie je národná kultúrna pamiatka a nie je situovaná v pamiatkovom území.

Ešte malý dôvetok k nevydarenej volebnej kortešačke. Kritička kritizuje, že strecha Mestského domu nie je červená, ale antracitová. Kritička namietal že antracitová strecha je v rozpore nie len s dotknutou stavbou, ale i s celkovým vzhľadom centra mesta.  Vznikne tak monolit a stratí sa nenávratne krása budovy. Pritom v Žiline bola dokončená obnova kostola na Mariánskom námestí, kde strecha je antracitová a  je to kultúrna pamiatka .... a rozprávke je koniec.

Voľby 2022

V sobotu 29.10.2022 bude po štyroch rokoch znova Deň pravdy. Po roku 1989 uskutočnia sa v poradí deviate komunálne voľby. Súčasne budú voľby aj do VUC, ktoré boli im zákonom predlžené volebné obdobie 2017-2021 o jeden rok.  Dôvod bol prostý, súčasne s voľbami starostov a primátorov konajú sa aj voľby do VUC, kde dlhodobo býva nedôstojná účasť.

O zvolenie 25 poslancov do MZ za uchádza 101 kandidátov. Do VO č.1 sa na 2 poslanecké miesta uchádzajú 3 kandidáti, do VO č.2 - 4/12, do VO č.3 - 7/32 a do VO č.4 - 12/54.

Na funkciu primátora kandiduje 7 obyvateľov s trvalým pobytom na území Čadce s rôznymi volebnými potenciálmi a skúsenosťami.

Charakter komunálnych volieb sa od prvých volieb od roku 1990 menil. Skončila sa doba, kedy voľby boli o bielo-čiernom videní. Boli to voľby, kde dominovali sympatie nad obsahom, rodiny sa názorovo a ideovo „rozdeľovali“. Potom prišlo obdobie zahmlievanie „diplomatickou“ rétorikou na úkor povrchných mnohokrát nesplniteľných sľubov. 

Po osobných skúsenostiach, na otázku, koho budem voliť odpovedám osobným ponaučením. My voliči by sme mali pristupovať k urne s pokorou, neočakávajme sme od kandidátov mnoho, potom sa nám budú aj malé veci zdať veľké. Ináč povedané, lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.     

Kľúčové zostáva, aby sme boli ostražití, mali dostatok informácii o svojom kandidátovi, aby sme prekukli rétoriku, ktorá u niektorých konči na konci jazyka, verili sme sebe, svojim skúsenostiam a boli trpezliví, aby sa nám po voľbách nedostal do samosprávneho súkolesia (politicky) piesok, ktorí v zárodku zničí dôveru ku zvoleným.   

Listina kandidátov na primátora je pre neskúseného adepta to isté ako pre býka červené súkno. On nevidí, alebo ani nie je schopný si vygenerovať, čo obnáša denný program primátora. Takýto kandidát vidí iba jagajúce sa pozlátko, plat primátora (je stanovený zákonom), a ostatné sa mu akosi stráca. Preto je čudné, ak si volič nepreštuduje volebný program kandidáta, nepríde k poznaniu o svojom kandidátovi „chlapče ty chceš, ale radšej to nechaj druhým, ktorí vedia čo chcú“.

Kandidáti na post primátora mesta Čadce 

Milan Gura, Ing. (57, NEKA)

Kandidát na primátora dostal dôveru po prvý krát vo voľbách v roku 2010, kedy nastupoval do zložitej situácie, musel sa vysporiadať sa s finančným prepadom, kedy mesto bolo na hranici nútenej správy. Ďalším bremenom bolo obnoviť dôveru mesta u svojich obyvateľov. Reptalo sa, ale ak nie je peňazí, nedá sa budovať. Aj napriek tvrdej a miestami krutej antikampani cez jedno okresné médium odolal, a po prvý krát uspel, aj keď iba o 190 hlasov. Vtedy to bolo jeho prvé veľké verejné ocenenie. M.Guru dokázal, že je mužom kompromisu a odbornosti, zároveň spája všetkých, ktorí chcú pracovať pre mesto. Podobne bol vystavený pandémii. M.Gura sa znovu uchádzal vo voľbách 2014 a 2018, a vždy uspel, a vždy dostal početnú dôveru.   

Počas dvanástich rokov vo funkcii nadobúdal to najdôležitejšie, získal nenahraditeľné skúsenosti. Funkcia primátora ho naučila okrem prehľadu, porozumenia a empatie efektívne riešiť problémy.

Na nasledovne obdobie znovu sa uchádza o zvolenie v ťažkej dobe, v čase energetických problémov a zdražovaniu. Jeho rozhodnutia boli vždy pred konkurenciou o krok vpred. 

Peter Zverec, Bc. (30, NEKA)

Vstup mladého kandidáta do predvolebnej kampane ma svoje pozoruhodnosti. Upútala mediálna prezentácia bulletinmi Dajme Čadci zelenú, kde sa otvára voličom svojimi postrehmi, svojim volebným programom a hlavne svojimi podporovateľmi.

Najpresvedčivejšie zostáva jeho zverejnená vízia, ako on vníma mesto cez svoj  zverejnený schematicky vzťahový volebný „guláš“. Jeho stručná a miestami nepresná prezentácia dáva výpoveď  o ňom. Tu by skôr lepšie znelo, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo.

V prvom momente som sa domnieval, že sa volebným „gulášom“ uchádza o prácu v SiS či NAKA, pre upresňovanie kontaktov obžalovaných.  

V podmienkach mesta je to „srandový“ guláš, ktorý v čase predvolebnom vnáša do mesta úsmev a pobavenie. Svojim príbehom pripomína Jóna Gnarra, ktorý sa stal starostom Reykjavíku. Kandidoval za recesistickú Najlepšiu stranu.

Neviem ako to prijímajú zverejnení na tomto „pobavenisku“, ale pre voliča je spestrenie kampane z nič nehovoriaceho „diela“. Ak si odmyslíme M.Šimáška v komunálnom priestore neznámeho, dlhoročného riaditeľa VUC P.Holeštiaka, zostávajú dvaja najcennejšie gulášové „obete“ nadpráce kandidáta. Obaja matadori komunálneho prostredia v meste, obaja s primátorskými skúsenosťami by vedeli „ľavou zadnou“ vyvrátiť a uviesť všetky nepresné informácie na pravú mieru za podmienky, že by to bol dokument určený do reálnej diskusie. Takto obaja znali matadori môžu považovať to iba za bezplatnú volebnú kampaň.  

Jozef Vražel, JUDr., Ing., PhD (60, SMER SD, Republika)

Kandidát na primátora ma prehľad o samospráve ako primátor (2006-2010), ako poslanec, pôsobil v oblasti sociálnej politiky. Verejnosť si pamätá jeho primátorské prešľapy, ktoré mu umožňujú, aby verejnosť na neho „nezabudla“.

Nemorálny mesačný plat 6004 €, ktorý bol schválený 14.12., kedy tento deň sa traduje ako Deň straty súdnosti či zahmlené transakcie s pozemkami pred Domom kultúry sú v živej pamäti obyvateľov v meste.

K tomu treba pripočítať nesplnené predvolebné sľuby. V roku 2006 sľuboval znížiť poplatky za odpad o 50% a neznížil ich. Sľuboval, že nezruší ani jednu školu v pôsobnosti mesta. Zrušil školu na ulici A.Hlinku. Bol pasívny zriadiť v tejto škole Cirkevnú školu. K tomu ešte nerešpektoval uznesenie o nezriadení Cirkevnej školy, nerešpektoval ani 6400 podpisov na petícii za zriadenie Cirkevnej školy. Tu treba pripomenúť výrok sklamaného M.Golisa „Zastavte zemeguľu, ja chcem vystúpiť“ ako odpoveď na nezriadenie cirkevnej školy v meste.    

Matej Šimášek, JUDr., PhDr., PhD. (36, HLAS-SD)

Pre verejnosť neznámy. Ak podobní žijú v presvedčení, že je známi na svojej ulici či pľaci, že sa to vzťahuje na celé mesto. Ambíciou uchádzať sa o funkciu primátora je podmienená byť videný a byť aktívny v samosprávnom prostredí vo všetkých volebných obvodoch. Poznať kandidáta, jeho osobnostné rysy je dôležitejšie ako mať sebe lepšie prepracovaný volebný program a ten rozniesť do schránok.   

Peter Staškovan (47, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti)

To čo bolo napísané u kandidáta M.Šimáška, platí aj pre P.Staškovana. 

Xénia Šurhaňáková (44, NEKA)

Ak v roku 2018 bola zvolená za poslankyňu, bol to pre ňu úspech, ktorý potešil. Vo svojom obvode bola známa. Vo voľbách 2022 sa uchádza o niečo nové, o primátorku. Tu potrebuje hlasy zo všetkých obvodov. Okrem svojho domovského obvodu v ostatných nie je „doma“, čo ju nezvýhodňuje. Aj keď bola zástupkyňa primátora, rýchlo uverila, že je stále na očiach. Neuvedomuje si, že ak robila dobro, v konečnom dôsledku, ľudia si aj tak zapamätajú iba to, čo neurobila, kde nepomohla.     

Mgr. Bohdan Fidyk (48, NEKA)

Pre verejnosť málo známy. Ak on sa domnieva, že byť známy iba vo svojom okolí a tomu poznaný v odbornom prostredí je dobrou východiskovou  pozíciou uchádzať sa o zvolenie za poslanca. Preto pokus o uchádzanie sa o zvolenie za primátora je dobrým „tréningom“ pre roky budúce. Treba počítať, že ambícia v tomto roku sa nesplní. 

Zamyslenie sa

Nech atmosféra po voľbách bude vedená žičlivosťou priznať právo na názor druhému, aby každý zostal sám sebou, aby v rôznosti sledoval spoločný cieľ mesta a jej obyvateľov. Z takéhoto uznania môže sa vytvárať pozitívna sociálna klíma.

Kandidáti nech si pamätajú, ak sa niečoho vzdajú pre spoločné dobro, urobia krok dozadu a súčasne to bude znamenať dva kroky vpred. Nikto nevlastni celú pravdu, ani nebude napĺňať všetky túžby, pretože takýto nárok by ho viedlo do stratená.

Ak pripustíme, že politika je o záujmoch, treba mať otvorené oči, lebo aj občan by mal mať svoje záujmy, aby v čele mesta bol najschopnejší, ktorý politiku vníma ako službu občanom, koná čestne, bezúhonne a otvorene, zastupuje občianske záujmy, nie svoje, komunikuje a spolupracuje s občanmi, rieši problémy vo verejnom, nie straníckom nebodaj osobnom záujme, koná a správa sa zodpovedne, podrobuje sa kontrole, zodpovedne narába s verejnými zdrojmi.      

Záver:

Prognóza bola napišaná na základe osobných skúsenosti vnímajúc komunálne voľby ako súboj myšlienok, vystupovaní, rétorík a empatii kandidátov. Nie je zvykom ísť s prognózou do verejného priestoru. Po boji je každý generál. Aj napriek tomuto riziku, publikujem túto prognózu.