V článku „ ... ako za každú cenu upútať pozornosť“ som zverejnil moje stanovisko na vzniknutú situáciu. Pri prerokovaní bodu predaj – kúpa na zastupiteľstve 28.1.2009 som nedostal ja a ďalší poslanci materiál. Vtedy som spochybnil morálne konanie primátora. To som ešte nie všetko vedel. Dnes viem viac, a preto sa ešte raz vraciam k spornému problému.  

Primátor na zasadaní dostal predkladateľku materiálu, vedúcu ekonomického oddelenia a správy majetku, Ing. T.Krkoškovú  do nezávideniahodnej situácie. Vyzval ju na jeho prerokovanie. Tak ako ona, aj on musel vedieť, že materiál je neúplný, a neobsahuje všetky potrebné náležitosti potrebné na schválenie v zastupiteľstve. Neúplný materiál bol určený pre prerokovanie v mestskej rade. Do zastupiteľstva mal ísť až po doplnení.
Primátor svojim zvýšeným záujmom za každú cenu schváliť materiál v tejto podobe naznačil, že má aj iný záujem, ako je iba vecné schválenie.

Je absurdná predstava, aby občan napísal predajnú zmluvu, ktorá nespĺňa všetky náležitosti, a od katastru chce jej zaknihovanie. To čo na katastri nie je možné, na zastupiteľstve áno.

Natíska sa overená pravda života, že podozrenie si samo vytvára nepriateľov, a v tomto prípade sa to primátorovi podarilo dokonale.