Demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov

E.Burke anglo-írsky štátnik 1729–1797

A.Žitná  bola obľúbenou moderátorkou súkromnej TA3, ktorá mala vysoký stupeň sledovanosti aj vďaka jej skúsenosti a prehľadu. Vedeniu súkromnej TA3 sa znepáčila jej moderovanie s Jeffreyom Sachsom v relácii „Tak takto“. TA3 rázne zakročila. Vo svojej horlivosti použila bez toho, že by si to uvedomila „komunisticky“ nástroj cenzurovania?!

 

Hosť relácie J.Sachs je uznávaný americký ekonóm, profesor z Harvardu, poradca viacerých vlád ako hosť debaty – 6. 2 2023 vyjadril k téme vojnových hrôz na východ od našich hraníc a vyzýval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine.

Rozhovor o dôležitosti riešiť konflikt mierovými rokovaniami a prostredníctvom diplomatického úsilia (namiesto zasielania zbraní) bol pre mainstream, prisluhujúci súčasným vládnucim politikom a zbrojárskym monopolom, nadmieru nepohodlný. TA3 reláciu po pár hodinách hanebne stiahla z obehu a nebola dokonca dostupná ani v archíve ... až po „hrmovici“ predsa bola zaradená do archívu TA3!

Paradoxne, doma (v USA) môže šíriť myšlienky a tie isté myšlienky na Slovensku sú nežiaduce. Že by v USA mali inú demokraciu ako máme na Slovensku? Ak to je takto, potom sa treba zamyslieť, ktorým smerom kráčame.

Namiesto verejného ospravedlnenia či uznania pochybenia, porušenia princípov slobody slova, práva občanov na pravdivé informácie, namiesto ochrany plurality a demokratického sprístupnenia aj odlišných názorov, TA3 pritvrdila. Priam stalinsky pohrozila všetkým na Slovensku, že iný názor, než ten „jediný správny (alebo oficiálny) názor“ sa nepripúšťa. Podobne, ako v 50. rokoch a počas obdobia normalizácie, sa voči slobodomyseľným a odvážnym žurnalistom použijú osvedčené fašistické či boľševické metódy.

Takéto vyhadzovacie „riešenie“ sa stávalo aj v minulosti. Bolo to v RTVS za pravicových vlád. Ústredný riaditeľ STV M.Materák prepustil 30 nepohodlných zamestnancov STV. Previnili sa tým, že „pracovali v spravodajstve a v publicistike za Mečiara“. Podobný vrtoch sa stal M. Hlucháňovej, ktorá prišla o kreslo šéfky spravodajstva a publicistiky RTVS za „pirátske vysielanie“ zo snemu parlamentnej strany SMER-SD.

Takto história TA3 zaeviduje, že zneužila cenzúru, ako pracovnú metódu vedenia. Pravda sa nedá zamlčať, keď o nej nebudeme diskutovať. Pravda je dcéra času. Ak ani tieto slova nepomôžu vedeniu pochopiť zmysel a význam diskusie vo verejnom živote, nech stále platia slova L.Andersena, že cenzúra je dieťaťom strachu a otcom nevedomosti

To všetko sa odohralo v dejinnom čase, keď spoločnosť sa snaží byť porovnateľná  s vyspelými krajinami (napr.USA).

Sloboda prejavu a vyjadrovania je dôležitou silou každej demokracie. Demokracia je komunikácie, ľudia majú mať právo spolu rozprávať o spoločných problémoch a pripravujú si spoločný osud. Aby si mohol ľud sám vládnuť, najprv musí mať možnosť slobodne sa vyjadrovať a toho sa asi v TA3 boja.    

Meritom sporu je, že jedinec dnes koaličný zajtra opozičný nie je schopný vnímať a rozoznávať realitu a nie je schopný ani odpovedajúcim spôsobom reagovať na túto realitu. Takto narušený jedinec potom jedná výhradne podľa svojej vlastnej predstavy presne tak, ako by chcel, aby jednali aj všetci ostatní. Podľa toho ma byť zákonodarca  zhovievavý a vyvážený voči rôznym ideovým zoskupeniam.

Zdroj: Š.Nižňanský: Kde je trúba nočného hlásníka (www.noveslovo.eu)