Pripomeňme si „dočasný“ pobyt spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy u nás, ako negatívnu psychózu vo verejnosti vyvolala „horlivosť“ vtedajšej kolaborantskej „verchušky“. Dnes podobne prichádzajú po častiach len z opačného smeru. 

 

Nedávno MO SR oznámilo, že vláda schválila armádny návrh na medzinárodnú dohodu   o obrannej korporácii (DCA – Defence Corporation Agreement), o rozmiestnení amerických vojsk na Slovensku. Dohoda po odobrení v NR SR ratifikovala prezidentka SR.

Priblížme si, čo sa bude vojensko – politicky diať po vzore Slovenska aj v Českej republike.

Vojaci americkej armády budú podľa tejto zmluvy patriť pod americké velenie, americká armáda bude môcť na dohodnutých a v prílohe dohody v uvedených lokalitách budovať vojenské stavby, na ktorých výstavbe sa budú podieľať firmy vybrané americkou stranou. Americká armáda bude môcť využívať vymenované letecké základne (Sliač, Kuchyňa),  logistické centra a kasárne. Priestory objektov vyhradených americkej armáde budú spadať do juristiky USA a na týchto pozemkoch bude platiť americké právo. Platobnou jednotkou bude americký dolár, euro či iná mena, ktorú určí americké velenie.  

Územie podľa americkou jurisdikciou nebude patriť pod slovenské daňové predpisy. Americkí vojaci podľa zmluvy nebudú na Slovensku platiť nijaké priame a dokonca ani nepriame dane, ako je DPH alebo spotrebná daň, a to aj v prípade , že budú takéto nákupy uskutočňovať v súvislosti s výkonom služby pre americkú armádu. Od všetkých tých daní budú vojaci americkej armády na území Slovenska oslobodenie.

Najdôležitejšou časťou dohody sú ustanovenia  o umiestnení obranného materiálu, vybavenia a zásob, ku ktorému budú mať prístup iba výhradne americká armáda.

Zmluva je viac-menej kópiou zmluvy o „dočasnom“ pobyte sovietskych vojsk po roku 1968. Obsahuje rovnaké parametre, vrátane ustanovenia o tom, že všetky Američanmi vybudované stavby budú súčasťou majetku Slovenskej republiky, ale po celý čas umiestnenia amerických vojakov budú pod výlučnou kontrolou americkej armády.

Objekty sa dostanú pod kontrolou Slovenska až po prípadnom stiahnutí amerických vojsk zo Slovenska – dohoda stanovuje počiatočné obdobie desiatich rokov.

Keď nejaký americký vojak niečo vyvedie, budú ho môcť zadržať slovenské orgány, ktoré však musia americkej armáde umožniť zvláštny režim prístupe k vojakovi, zástupcovia americkej armády ho môžu kedykoľvek navštevovať i mimo návštevných hodín, civilní príbuzní vo vymedzených návštevných hodinách. V tomto bode sa dohoda líši od zmluvy ČSSR so Sovietskym zväzom  - vojaci Sovietskej armády spadali pri spáchaní trestného činu v ČSSR pod sovietsku prokuratúru.    

Ak zmluva o „dočasnom“ pobyte sovietskych vojsk u nás nebola časovo ohraničená, dohoda pre odchod americkej armády na našom území je viazaná najmenej na 10 rokov. Tu by malo platiť o dohodnutej dohode latinské clara pacta – boni amici (dobré zmluvy robia dobrých priateľov), ale ... Ak by to tak bolo, prečo potom opozícia a väčšina verejnosti vyjadrovala proti dohode protesty?                               

Viac ako štyridsať osobností spoločenského, vedeckého a kultúrneho života vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR k odmietnutiu schválenia obrannej dohody s USA. Považujú ju za nevýhodnú a riskantnú. V otvorenom liste zároveň konštatujú, že Slovensko má na rozdiel od mnohých iných štátov NATO veľmi zlú historickú skúsenosť s pobytom cudzích vojsk na našom území. Pripomínajú tiež, že dve tretiny občanov odmietajú prítomnosť amerických vojsk na území Slovenska. Informoval o tom iniciátor výzvy Eduard Chmelár.