Medveď ma svoje prirodzené územie v lesoch Slovenska. V správnom režime spolužitia by mal každý mať vyčlenené teritórium pre seba, tak, aby si v lese „nezavadzali. V súčasnosti máme na Slovensku cca 6 tisíc medveďov. V nedávnej minulosti jeden medveď mal územie cca 3 tisíc ha, dnes v Podpoľaní len 100 ha !!!! Pritom geneticky odkaz medveďa sa mení. Zmena je zásadná, človek medveďa už štyri roky neloví. Rastie generácia medveďov, ktorá nepozná nepriateľa v človeku. Takto bude človek pre neho najbližšie roky najľahšou korisťou.

 

Máme ochranárov, ktorí chránia medvede, žiaľ niekedy na úkor bezpečnosti ľudí.

Máme až dve desiatky pracovníkov určených na prácu s medveďmi na celom Slovensku. Paradoxne včera čo vyriešil jeden náboj, dnes za to draho zaplatia daňoví poplatníci. Iba v Podpoľaní tri družstva dostali od štátu v minulom roku za škody 300 tisíc €.

Riešenie je na Ministerstve životného prostredia SR, ktoré by malo konať (a nie vyhovárať sa?). Malo by dokladovať, že medvedia populácia je v expanznom stave a nehrozí im vyhynutie. Na to dohliada v rámci EU program Natura 2000. Medveď ma sa pre kvalifikovať zo štvrtého stupňa ochrany na piaty. Ostane chránený, ale do jeho populácie sa bude možné poľovným spôsobom zasahovať. Cieľom by malo byť, aby na území Slovenska bol stav 600 medveďov, ktoré zodpovedá úživnosti územia Slovenska. Za podmienky, že ministrom ŽP nebude J.Budaj.

Zdroj: SNN 13/2023