Spokojnosť v starobe si zaslúži iba človek, ktorý nikdy nestratil vieru v dobro

 Ivan Sergejevič Turgenev (1818–1883)

Návrh Ivana Miklóša na zbavenie majetkov seniorov je za hranicou zdravého rozumu a morálky ! L. Kamenický veľmi vážne varuje pred Dzurindom a Miklošom, odporúča ich nevoliť!  Jednota dôchodcov na Slovensku vydala k tomuto chystanému deprimujúcemu ataku voči seniorom tlačovú správu.

 „ Milí priatelia, Jednota dôchodcov na Slovensku odmieta návrhy politickej strany vedenej Mikulášom Dzurindom a Ivanom Miklošom. Návrh na tzv. reverzné hypotéky ako riešenie nízkych dôchodkov je podľa JDS absolútne neprijateľný. Štát má podľa JDS seniorom vyplácať dôstojné dôchodky v zmysle ich ústavných práv a spoločenských dohôd. JDS preto odmieta návrhy zákonov na zbavovanie majetkov seniorov v prípade nedostatočných dôchodkov.

 „Je nám veľmi ľúto, že musíme reagovať na takéto návrhy, ktoré sú podľa nás za hranicou zdravého rozumu aj morálky. Podľa tejto logiky pánov Mikloša a Dzurinda sa má rodina v aktívnom veku najprv celoživotne zadlžiť a splácať hypotéku na dom alebo byt a potom ju v dôchodkovom veku predať alebo založiť v banke, aby mohli ako seniori dôstojne žiť. Ukázalo sa, že ich politika „privatizácie všetkého, čo malo hodnotu“, priniesla Slovensku nesebestačnosť v potravinách, energiách, pitnej vode aj financiách a tým aj obrovské zdražovanie.

Pán Mikloš, ktorý spoločne s pánom Dzurindom predali väčšiu časť strategických podnikov a bánk, v podstate skoro všetko, čo tu aj naša generácia vytvorila, chcú teraz predávať a zakladať v prospech bánk aj naše domy a byty. Odmietame tieto experimenty na senioroch. Podľa Ústavy SR má každý občan nárok na primeraný príjem, dôstojný život aj ústavné právo vlastniť majetok. Odmietame, aby ktokoľvek vôbec otváral a spochybňoval takýmto spôsobom tieto ústavné práva seniorov. Tento návrh je preto pre nás absolútne neprijateľný. Štát by mal každému, kto splnil podmienky zásluhovosti, vyplácať taký dôstojný a primeraný dôchodok, aby vedel dôstojne žiť a nemusel predávať alebo zakladať svoj majetok.

Už súčasná právna úprava vytvára obligatórnu povinnosť rodiny nahrádzať finančne štát v prípade nízkych dôchodkov. Tento návrh by umožnil, aby v prípadoch, že nebude mať ani rodina dostatok príjmov, banky odoberali zákonnou cestou majetok seniorom.“

Michal Kotian, Predseda JDS “

Dôvetok: O zbavení u majetku väčšiny seniorov v roku 1989 sa štrngalo kľúčmi, len to nikto vtedy nepovedal nahlas, čo nás čaká, o slabých miestach trhu sa mlčalo. Osudy súčasných seniorov sú vedené negatívnymi dopadmi „trhu“ na nich. Treba mať na pamäti, že väčšina seniorov išla do dôchodku po roku 1989, dôchodky sa počítali z vtedajších platových tabuliek. Stavalo sa, že dvaja pracovníci sediac v jednej kancelárii mali v tom istom zaradení rôzne platy. Dôvodom  bolo, že jeden z nich bol členom KSS, čím si zvýhodňoval základ pre výpočet dôchodku.

Je paradoxné, že „trh“ po roku 1989 nevyriešil „úpravu“ platov členov KSS a zároveň neboli odškodnení nestraníci. Asi to bolo tým, že oni (nestraníci) si v sebe niesli črty z výchovy svojich rodičov, že oni mali svoju červenú hodnotovú čiaru, ktorú neprekročili za cenu menšieho platu. Teraz sa znovu pripravuje nové „šklbanie“ tých, ktorí budovali a stavali nové podniky, aby tie mohli prevziať „nadľudia“ nežnou privatizáciou. Pripomeňme si, že Rakúsko v roku 1955 bolo v závoze ekonomiky v ČSR.