Nestáva sa často, aby dve z hlavných úloh spievali na jednej z najstarších a najlepších operných scén sveta dvaja Slováci. Na premiére 23. februára 2009 v Bavorskej štátnej opere v Mníchove v inscenácii Gaetano Donizetti -  Lucrezia Borgia sa predstavila slovenská  operná diva, sopranistka Edita Grúberová. To by až tak nebolo prekvapujúce.  S ňou v úlohe jej (operného) syna Gennara sa predstavil tenorista Pavol Bršlík, rodák z Kysuckého Nového Mesta. Mimoriadne nadaný tenorista spieval len svoju druhú úlohu v opere pred verdiovského bel canta a premiéru zvládol napriek čiastočnej zdravotnej indispozícii výborne.

Roku 2005 ho časopis Opernwelt vyhlásil za „Spevácky talent roka“. Odvtedy dostal do širšieho povedomia intendantov svetových operných scén, a je pozývaný na prestížne operné scény a festivaly.

Kritika potvrdila iba to, čo sa vedelo, že na Slovensku sa rodí tenor európskeho významu. Tento úspech potešil Kysučanov dvojnásobne. Nie iba tým, že Kysuce sa dostávajú do povedomia, ale že jeho začiatky sú aj trochu spojené s Domom kultúry v Čadci.

Mnohí majú ešte v pamäti nezabudnuteľný Novoročný koncert v januári 2000, v ktorom popri spevákoch Dagmar Bezačinskej a Vítovi Königovi, spoločne s klaviristkou Renatou Majtánovou a huslistom Stanislavom Paluchom ml. vystúpil vtedy ešte študent Pavol Bršlík.

Dom kultúry v rámci svojich aktivít systematicky vyhľadával  na Kysuciach začínajúce talenty, ktorým umožnil vystúpenia na Novoročných koncertoch, a Pavol Bršlík nebol výnimkou.

Zaželajme si spoločne, aby jeho spevácka kariéra vydržala čo najdlhšie, aby jeho spev bolo počuť zo všetkých operných scén sveta, aby takto prirodzene propagoval Slovensko v zahraničí.  

Verme, že aj napriek  nabitému termínovému kalendáru na tri roky dopredu, budeme ho môcť znovu skoro privítať na scéne Domu kultúry.