Skutočná sloboda je predovšetkým prejavom kvality charakteru. Lebo charakter je nemenný, a predstavuje základnú formu osobnosti.

Futbalová zimná dráma  v Čadci s náznakom likvidácie futbalu sa aspoň zatiaľ zoslabila, ale neskončila.  Nemusela byť, keby v prostredí tých, ktorí zodpovedajú za futbal nevládol strach, ješitnosť a moc jednej pravdy, ale slušnosť a zdravý rozum. Rastislav Michalík mal toľko zodpovednosti, že povedal to, čo druhí sa báli povedať. On pichol do osieho hniezda.

Preto, ak budú pred zápasom s FK Bánova čítať jeho meno, prejavme my fanúšikovia svoju statočnosť, a doprajme tomuto futbalistovi, a zároveň slušnému a morálne čestnému mladému mužovi

d l h o t r v a j ú c i   p o t l e s k

za to, že neváhal, keď bola potreba konať,  tak ako mu velilo jeho svedomie. Bol protiváhou tým, ktorí váhali, báli sa vysloviť svoj názor, alebo boli účelovo opatrní. Lebo opatrnosť, báť sa, byť lojálny pre svoj pokoj, nevysloviť svoj názor je začiatkom konca demokracie, a je kontra produktívnym konaním namierené proti posilňovaniu občianskej odvahy konať.

Nie iba futbal v Čadci potrebuje takýchto mravne charakterných ľudí, akým sa prejavil v pravý čas Rastislav Michalík. Nech on je príkladom posilňovania tak potrebnej občianskej statočnosti a odvahy.