Možno máte obrovské hmotné bohatstvo,
skrinky šperkov a truhlice plné zlata.
Ale nikdy nemôžete byť bohatší ako ja,
mala som matku, ktorá mi čítala

(Strickland Gillianová, 1869-1954)
 
 
·    Svetový deň knihy a autorského práva si každoročne pripomíname 23. apríla.

·    Všeobecná konferenia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou vyhlásili od roku 1966 každoročne Svetový deň knihy. 

·    Tento návrh organizácii UNESCO predložila španielska vláda. Prijatý bola jednomyseľne s cieľom zaujať najmä mladú generáciu a podporovať v nej túžbu objavovať jedinečnú krásu a tajomstvo zážitku, ktoré ponúka len kniha.

·    Oslava Svetového dňa knihy a autorských práv je prejavom úcty tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu vzostupu ľudstva, ocenením knihy nielen ako prostriedku a výsledku poznania, ale aj jeho uchovania pre budúce generácie.
 
·    Svetový deň knihy a autorských práv je jedinečnou príležitosťou prejaviť vďaku jej tvorcom, ale aj vydavateľom, knihovníkom a kníhkupcom. U nás, na Slovensku, si v  tento sviatok pripomíname slávnostným odovzdaním cien Najkrajšie knihy Slovenska  a čitateľskej ankety Kniha roka.

·    Prajme si a zároveň posiľujme v sebe odvahu, aby každý všedný deň sa stal jedinečnou príležitosťou siahnuť po knihe, objavovať v nej krásne a inšpiratívne.

·    Ak dôjde aj našim pričinením k súzvuku s autorom a čitateľom, a potom aj všedný sa môže premeniť na výnimočný deň