Primátor sa nemôže zbavovať zodpovednosti tým,
že ju prenáša na poslancov
( autor R. Fico, modifikoval P.Glasnák )

Hľadať niečo spoločné v konaní predsedu vlády R. Ficu a primátora Ing. J.Vražela je odvážne, a na prvý pohľad nemožné. Ale predsa, život prinesie neočakávane riešenia. V nedávnej minulosti spojenie R. Fico a Ing. J.Vražela bolo medializované, aj keď každý hral inú rolu.  

Bolo to pri nemorálnom plate primátora, keď si sám sebe pod tlakom mediálnej kampane opozičných poslancov v zastupiteľstve znížil druhý najväčší plat po prezidentovi, ktorý po znížení aj tak bol iba na úrovni predsedu vlády.

Po druhý krát je možno hľadať spoločný prienik práve v súvislosti s návrhom na odvolanie ministra. Ak predseda vlády videl v konaní ministra ŽP SR J.Chrbeta ako zbavenie sa jeho zodpovednosti, konal a odvolal ho. A práve v zbavení sa zodpovednosti konal aj primátor na poslednom zastupiteľstve.

 

Na tlačovej konferencii v utorok 5. mája 2009 predseda vlády Róbert Fico oznámil, že dá prezidentovi návrh na odvolanie ministra životného prostredia Jána Chrbeta. Premiér Fico vyzval pred pár dňami ministra, aby zverejnil zmluvu medzi rezortom a spoločnosťou Interblue Group o predaji emisných kvót a vyvrátil akékoľvek pochybnosti o spôsobe predaja kvót.

" Zdôrazňujem, neodvolávam ministra preto, že zmluva je dobrá, alebo zlá, to sa musí preveriť. Odvolávam ho preto, lebo politicky zlyhal. “ povedal predseda vlády. J.Chrbet  označil zmluvu o predaji emisných kvót za korektnú, zároveň však ponúkol vláde možnosť odstúpiť od nej. A takéto konanie bolo aj pre predsedu vlády veľa, a na alibistické konanie ministra ešte dodal

 " Príslušný minister sa nemôže zbavovať zodpovednosti tým,
že ju prenáša na vládu "

Toľko správa o návrhu na odvolanie ministra za jeho „zbabelosť“. Nehodnotím, či konanie predsedu vlády bolo správne, alebo mohlo byť iné. Jedno viem, že (politicky) mocnejší odvolal (politicky) menej mocnejšieho. Ale čo v prípade, ak nad mocnejším nie je ešte mocnejší? A to sa stalo v Čadci.

Na zasadaní zastupiteľstva (29.4.2009) bol zaradený materiál, ktorý mal rozhodnúť o prenájme, a nie o predaji !!!!  časti miestnej komunikácie počas výstavby čerpacej stanice na Sídlisku III . 

Primátor si asi poplietol hrušky s jablkami. Neuvedomil si, že o prenájme rozhoduje primátor, a o predaji poslanci. Chcel zostať „čistý“, ale svojou „čistotou“ neskĺzol do plytkosti? Nie je táto plytkosť znevažovaním postavenia primátora ako morálnej autority? A zase to chcel prispôsobiť svojmu zaužívanému scenáru o proklamovanom primátorskom „výroku“ (už po koľký krát), „ to ja nie, to poslanci “. On vlastne aj chcel, ale metódou ako chytať hady cudzími rukami.

·      Neteší ma, že primátor mesta sa v „háklivých“ prípadoch sa zvlieka zodpovednosti.

·      Neteší ma, že mesto má nerozhodného primátora, ktorý sa chce zbaviť svojej zodpovednosti, a túto preniesť na poslancov.

·      Neteší ma, že primátor bezdôvodne zaťahuje poslancov do veci, ktoré sú v priamej kompetencii primátora, aby mu robili alibi.

·      Neteší ma, že nie odbornosť, ale politické zlyhanie vyplývajúce z funkcie navádza, či on primátor si je vedomí svojich práv a zodpovednosti vo výkone funkcie štatutára mesta?

Človek mieni a život mení. Nečakane rýchly spád konca ministra, rýchle a nekompromisné konanie predsedu vlády vlastne nechtiac poodhalilo konanie primátora v súvislosti s prevodom jeho zodpovednosti na poslancov. Ak ministrove konanie bolo podľa premiéra dôvodom na jeho odvolanie, potom zákonite sa pýtam, či aj takéto konanie primátora nie je dôvodom na abdikáciu? Poučenie a rada pre všetkých slušných ľudí:

Primátor sa nemôže zbavovať zodpovednosti tým,
že ju prenáša na poslancov

( Autor R. Fico, modifikoval P.Glasnák )