(... alebo ako politici prichádzajú a odchádzajú, ale činy zostávajú )

Slávnostné otvorenie malého obchvatu (29.10.2004) mesta sa nieslo v znamení dobre vykonanej práce. Veď prečo nie, obchvat sa dal do užívania, verejný činitelia na okamih svojho politického žitia nemusia báť nevôle svojich "spoluobčanov". Ale to je asi všetko pozitívne. A vlastne ešte prehnuté stoly dobrôt a "veľké" slova chvály v intenciách, "ja tebe a ty mne" nedali šance na úvahy zaoberať sa hrozivým pomyslením, že obchvat mal byť funkčný už 2 roky!!!! Preto by bolo na mieste, a v slušnej spoločnosti sa to nosí, aby zodpovední za meškanie sa ospravedlnili.

 

Povedať to známe, že nie sú peniaze je možné, ale v tomto prípade to boli bohužiaľ politické rozhodnutia. Ale to by som chcel niečo z oblasti neskutočného chcenia, tak ako bolo pre mňa nepochopiteľné veľký „lapsus“, že za pár mesiacov jeden z vládnych úradníkov (minister) bol ocenený za čin roku Osobnosťou Kysúc ?! Taktiež som očakával, že niekto zo zodpovedných nájde v sebe dostatok odvahy, a vyzve prítomných na minútu tichá za všetkých, ktorí tragicky zahynuli na hlavnom cestnom ťahu od nehanebného aktu zlikvidovania Lackovho domu až po dnešok.

Ale to je tiež z oblasti ...... neskutočná a snáď aj neslušnosti. A slušnosti by sa možno urobilo zadosťučinenia, keby poďakovanie smerovalo ku osobám, ktoré početný finančný balík určený na rekonštrukciu a obnovu povrchu miestnych komunikácii v meste bol darom „z nebies“ pre tak zúbožené miestne komunikácie v meste smeroval do mesta vďaka budovaniu obchvatu a nie, ako sa mnohokrát nesprávne interpretuje z mesta. A v neposlednej rade aspoň poďakovať minimálne všetkým predsedom MsNV ako aj primátorom mesta, že každý zo svojej pozície bojoval za dostavbu tohto pre mesto tak potrebného cestného obchvatu.

Každá politická moc očakáva od historikov potvrdenie svojej vlastnej pravdy. Je k cti ľuďom na Kysuciach, že okrem tej oficiálnej majú aj svoju pravdu a hlavne pamäť. A je to dobre, lebo vedia, že v posledných siedmich rokov skôr politické garnitúry konali proti záujmom Kysúc ako synergicky. Iba tak na okraj si spomínam ako v rokoch 1990 – 1994 vo funkcii primátora boli mierené ataky na rozpočtované financie pre obchvat, aby tieto smerovali pod gesciou jednej organizácie na stredného Slovenska práve na stredné Slovensko, čím chceli ak nie zastaviť, tak aspoň spomaliť výstavbu cestného prepojenia európskeho významu Sever – Juh. A propo – nie je tiež náhodou, že Poliaci sú s budovaním svojho cestného napojenia už na hranici a my až niekedy v roku 2008 ???!!! Alebo ako nezmyselne bol poslancom v meste predkladaný medový motúz v podobe vedenie cesty cez pozemky zbúraním terajšej Základnej školy na Horelici a následne o pár desiatkou metrov by ju znovu postavili. Alebo nezmyselnosť politických tlakov na presmerovanie cesty cez Oščadnicu tkz. Jantárovou cestou. Som rád, že poslanci v Čadci ale aj v Oščadnici, ale aj signatári petičného výboru v Oščadnici nepodľahli týmto tlakom a zostali jednotní, čo bolo výsledkom občianskej statočnosti.

Nech aj toto rezonuje vo chvíľach otvorenie obchvatu. V konečnom dôsledku obchvat je výnimočnou stavbou znamenajúci skvalitnenie životného prostredia v meste. Prajem si, aby v takýchto prípadoch aj keď slávnostných, v popredí by malo rezonovať skromnosť a pokora k dielu. Lebo politici ako prichádzajú tak odchádzajú, ale činy zostávajú.