(Peter Glasnák, október 2004)

V jednom nočnom dialógu ste ako ústredný riaditeľ SRo jasne a zrozumiteľne vysvetlili dôvody prečo SRo prechádza na vysielania na VKV. Pre mňa ako poslucháča a platiteľa koncesionárskych poplatkov to bola informácia, ktorú som vzal na vedomie Zároveň som si položil otázku, aký dopad bude na bežného koncesionára pri prechode staníc SRo zo stredných vln na VKV? Zdôrazňujem, že nemám námietky na zmenu frekvencii SRo z dôvodu znižovania nákladov, ani nenamietam proti prípadnému zvyšovaniu koncesionárskeho poplatku. Ten v vnímam ako prostriedok na zabezpečenie verejnoprávneho charakteru vysielania SRo, ako protiváhu komercii súkromných médií


S účinnosťou od 6.9. prechádza SRo na nové frekvenčné vysielanie, čo znamená, že okrem Reginy všetky prechádzajú na VKV. Veľké bolo moje prekvapenie, keď som začal hľadať jednotlivé programové stanice SRo, ale okrem spomínanej Reginy všetky ostatné boli nedostupné. Rádio Rock FM (ktoré počúvam málo), ale keď platím, tak chcem mať jeho príjem minimálne taký ako u Rádia Regina a nie iba šramot a tým aj jeho prakticky význam pre mňa je nulový. O Rádiu Devín viem iba teoreticky, alebo iba vtedy, keď si v aute pri vjazde do Žiliny zapnem jeho frekvenciu. Najhoršie zostáva konštatovanie, že Rádio Slovensko je absolútne pre mňa nepočuteľné. Ak môžem bezproblémovo počúvať napríklad Rádio Lumen, Rádio Expres a najnovšie Rádio Frontinus, ktoré majú ešte lepšiu počuteľnosť ako Rádia Regina, a tiež počúvanie susedných poľských rozhlasových staníc je bez problémové, tak asi nebude chyba v mojom prijímači. Po overení vzniklej situácie v počuteľnosti, som sa utvrdil v názore, že Váš nočný dialóg bol v znamení pekných slov, a dodatkom, že keď vtáčika lapajú, pekne mu spievajú. Ono to vaše proklamované vyhlásenia o SRo ma jednu chybu krásy. Kto chce, aby ho počuli, tak sa tak zariadi a postaví vysielač na Kysuciach, tak ako to urobili Lumen, Expres a Frontinus. Ale SRo žije asi zo svojho pocitu nadradenosti, čo tam že nie je počuť, ale hlavne , že koncesionársky poplatok aj tak každý zo zákona musí zaplatiť !!!

Verím, že reči o sľuboch pri zabezpečovaní porovnateľného príjmu rozhlasových staníc SRo bude dôstojnou a čestnou hrou pre obyvateľov horných Kysúc.