...... Ako sa rušia školy v Čadci

(Peter Glasnák, Kysuce č.10/9.3.2005)
Vedenie mesta predložilo poslancom Mestského zastupiteľstva návrh zrušiť na území mesta základné školy Milošová u Prívary, ZŠ na Hlinkovej ulici a ZŠ a MŠ na Horelici. Zasadanie Mestského zastupiteľstva (MZ) vo štvrtok 23.februára ale aj mimoriadne 3.marca bolo zvlášť búrlivé práve pri prejednaní tohto citlivého bodu.

O návrhoch vedenia mesta rokovala trikrát Mestská rada. Celkom sa hlasovalo neuveriteľných jedenásť krát, ale ani jedno hlasovanie nebolo za zrušenie čo iba jednej školy. Jednoznačne vyplynulo, že poslanci v zbore Mestského zastupiteľstva si uvedomujú, že zrušiť školu je to najjednoduchšie čo môžu spraviť, ale dôsledky takéhoto konania budú ďalekosiahle. Mesto už prišlo o Lackov dom, o synagógu a teraz by prišlo aj školu so 70 - ročnou tradíciou. Potom môžeme bez nadsádzky povedať, zrušme kostol aj Mestský dom a mesto dá prostredníctvom zvolených poslancov výpoveď o svojej necitlivosti a nekultúrnosti. Vôbec rušenie od "zeleného" stola aj keď vôľou poslancov je ten najhorší spôsob ako zlikvidovať školy. Pritom k problému zrušenia škôl sa petíciou vyjadrili obyvatelia Horelice a pod petíciu na ulici A.Hlinku sa podpísalo neuveriteľných 6400 ľudí. Mesto chce mať naďalej vyrovnaný rozpočet aj vďaka predaju budovy Okresného úradu a preto hľadá najjednoduchšiu možnosť, ako zabezpečiť aj v ďalších rokoch jeho vyrovnanosť. Keby sa vždy prehodnocovali efektívne a zmysluplne príjmy, ale hlavne výdaje mesta, tak problém rušenia čo iba jednej školy by nebol prioritný. Peniazmi sa dá všeličo vyjadriť, ale nie zmerať. Možný kompromis pri zrušení čo iba jednej školy bude iba dočasným uspokojivým dáždnikom pri znížení výdajov v rozpočte, ale zároveň bude mizernou strechou pre ďalšie roky.

Na zasadaní oboch MZ v bode o racionalizácii škôl v meste ma veľmi nepríjemne prekvapil názor zástupcu primátora, aby sme o jednotlivých variantoch rušenia škôl hlasovali TAJNE !!!!! Nie, že by to bolo nelegálne, ale je to neetické a považujem to voči občanom nekorektné a neslušné. Práve pri takomto závažnom rozhodnutí sa malo hlasovať verejne, kde každý poslanec by jasne deklarovať svoju vôľu jednoznačným ÁNO alebo NIE. Prekvapil ma nie ani tak návrh, ale na zasadaní 23. februára 14 z 23 prítomných poslancov, ktorí tento návrh prijali a podporili. Zakryť sa za anonymitu je najjednoduchšie. Tým zároveň poslanec dáva na známosť, že sa bojí verejne hlasovať za vec verejnú. Na moje vystúpenie proti tajnému hlasovaniu zástupca primátora pre mňa nepochopiteľne obhajoval svoj návrh, že niektorí poslanci sa boja hlasovať verejne. Pomyslel som, si že ak ani jeden z nich verejne neprotestoval na vyjadrenie zástupcu primátora, tak ten kto mlčí, ten svedčí! A ja som si stále myslel, že byť poslancom je o odvahe, zodpovednosti, ale aj o charaktere poslanca robiť a konať, aby jeho práca bola kultúrnou a mravnou voľbou. Na mimoriadnom MZ návrh zástupcu primátora nebol schválený, ale aj tak sa našlo 10 poslancov, ktorí boli za tajné hlasovanie.

Poslanci v doterajších hlasovaniach ani jeden krát nehlasovali za zrušenie čo iba jednej školy a tým si neosvojili návrh vedenia mesta. Pýtam, komu vlastne záleží za každú cenu nekoncepčne rušiť školy? Poslancom alebo vedeniu mesta alebo niekomu tretiemu ….? Ak by som to vedel, bolo by to transparentné a možná aj amorálne. (Peter Glasnák poslanec MZ v Čadci)