Priestory Kysuckej galérie v Čadci vo štvrtok 2. februára zažili záblesk svojej výnimočnosti na výstave umeleckej osobnosti európskeho formátu – šperkára Petra Janíka z Kysuckého Nového Mesta.

Pre prítomných sa dostalo nadčasovom zážitku, o ktorom sa im doteraz mohlo iba sniť. Ak doma (to je na Slovensku) je majster svojim šperkami akoby neznámy, tak Európa ho pozná ako kreatívneho umelca, ktorého výpoveďou je reflexia na umenie a súčasný svet.
Šperky boli, sú a aj budú niečím výnimočným vo svojej cennosti, o ktoré sa ženy vždy zaujímali a vždy to bol ich sen vlastniť a pýšiť sa nimi. Je to vyjadrenie ich osobnosti, ale zároveň aj ich postavenia v spoločnosti. Vystavené exponáty spolu s kvalitnými fotografiami dávajú šancu, aby videným sme sa inšpirovali a zároveň mohli porovnávať, v čom môžeme krásu moderny v predstihu vnímať aj doma, čo pre európske a svetové centra je už bežné. Upozorňujem, že nehovorím konzervatívne pri ponímaní šperku, ale pozývam každého, aby videl a mohol pociťovať poctivé kreatívne umenie provokujúce sa v meniacom sa svete. Lebo umenie nie je ani krásne, ani výborne, ale umenie je to čo nás inšpiruje a zaujme. Milujme také umenie, ktoré máme v sebe, ale nie seba v umení, čo pri šperkoch a ich kráse platí dvojnásobne. Aj preto bol šperkár Peter Janík na novoročnom koncerte 5. januára poctený ocenením Osobnosť Kysúc. (ďalšie informácie je možné umelcovi získať na webových stránkach www.peterjanik.com, www.janik.sk.