Všetko sa začalo na zasadaní zastupiteľstva konaného v Dome kultúry dňa 25.8.2006 a postupne sa zo strany vedenia mesta a zvlášť primátora šírila averzia proti riaditeľovi Mestského podniku služieb v Čadci. Bolo otázkou času, kedy Pavol Páleník, človek ktorý profesionálne zvláda prácu a zverené úlohy bude odvolaný. Zo strany primátora to nie je až také neobvykle. Mnohí museli dobrovoľne „z donútenia“ odísť z MsÚ (Ľ.Kubánka, Z.Waclawková, B.Gomola,..), lebo asi tu hrali dôvody iné, ale to už by museli rozprávať steny primátorovej pracovne .....a bolo by to asi nie iba na jednu knihu.
V rámci hodnotenia finančného roku Mestského podniku služieb (MPS), bývalé ÚMK za rok 2005 sa hodnotil aj podiel podniku na ZU MK. Vo svojom vystúpení som ocenil prínos riaditeľa Pavla Pálenika pri organizovaní a zabezpečovaní zimnej údržby v meste. Po organizačnej zmene v systéme zimnej údržby miestnych komunikácii v meste sa zvlášť na sneh bohatej zimy dostala nová kvalita. Preto poďakovanie na otvorenej scéne bolo mojou prirodzenou reakciou za prácu P.Pálenika, ktorú so svojim kolektívom a v súčinnosti s dodávateľmi odviedol kvalitnú prácu. Ak sa hovorí o zimnej údržbe treba zvlášť spomenúť aj podiel firmy JOKO a syn .s.r.o. na jej zabezpečovaní. A propo, ešte pred neslávnym dňom 18.11.2005 bol P.Páleník „na odstrel“.

Všetko sa začalo na zasadaní zastupiteľstva konaného v Dome kultúry dňa 25.8.2006 a postupne sa stupňovalo a bolo otázkou času, kedy človek, ktorý profesionálne zvláda prácu a zverené úlohy a pre ktorého práce je koníčkom, bude odvolaný. Ono to zo strany primátora nie je až také nezvykle. Mnohí museli dobrovoľne „z donútenia“ odísť z MsÚ (Ľ.Kubánka, Z.Waclawková, Gomola,..), lebo asi tu hrali dôvody iné, ale to už by vedeli rozprávať steny jeho pracovne a bolo by to asi nie iba na jednu knihu ..... A pozadie? Všetky verejné činnosti napr. zeleň, zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácii dať pod novovytvorenú organizáciu MPS pretransformovanú z ÚMK a tú potom dať podľa dobre overených informácii súkromnému sektoru !? Povedať celú pravdu, kto za týmto „projektom“ stojí by poodhalilo túto nezmyselnú intrigu. Až „prozreteľnosť“ v podobe 18.11. zabránila tomu najhoršiemu. Preto poďakovanie aj od iných poslancov za prácu bolo iba prirodzenou slušnosťou poďakovať tomu kto si poďakovanie zaslúži. Súčastne nech je mementom, aby sa vždy a všade považovali ľudské a odborné vlastnosti spolu s činmi za niečo čo nás môže posúvať ďalej.