Na zasadaní Mestského zastupiteľstva 27.apríla 2006 v bode odmena primátorovi sa hlasovalo, aby k základnému platu primátora bola schválená 50% odmena – za hlasovali títo 7 poslanci: Ing.Ján Drobil (NEZA), Ing. Milan Gura (KDH), Ing. Štefan Holeščák (ĽS HZDS), MUDr.Anna Korduliaková (SDĽ,SOP,ZRS,SDSS), Jolana Krkošková (ĽS HZDS), MUDr.Jozef Marec (NEZA), MUDr.Marián Rusnák (ĽS HZDS)
Na rokovaní MZ dňa 27. apríla bol dotačne zaradený bod – úprava platu primátora a kontrolórky. Ak schvaľovanie platu kontrolórky bolo bez problémové (všetkých prítomných 20 poslancov bolo za), tak pri návrhu platu primátora to už nebola také jednoznačné. Podľa zákona č.253/94 Z.z. v znení zk.č.374/94,172/98,453/2001 a 289/2002, podľa §3 odst.1 sa hovorí, že plat primátora je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve (podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok je to 17.274 Sk) a násobkom podľa §4 odst.1 (u primátora 3,21, u kontrolórky 2,24). K tomu MZ môže schváliť odmenu primátorovi až do výšky 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmeny poskytuje. Ak úprava platu primátora (plný plat dostával aj počas väzby) je zo zákona a zastupiteľstvo ju vlastne iba berie na vedomie, tak návrh odmeny vyvolal rozsiahlu diskusiu. Vyjadril som osobné počudovanie, že vôbec prišlo k návrhu, že predkladateľ, zástupca primátora MUDr. Jozef Marec vôbec predstúpil pred poslancov a dal návrh na odmenu primátorovi. „Byť primátorom, na ktorého je podaná obžaloba, by som návrh zmietol zo stola ako neeticky“ povedal som vo svojom vystúpení adresovaný primátorovi ako poslanec zastupiteľstva. Môj návrh, aby primátor nedostal žiadnu odmenu po diskusii nebol schválený, ale v konečnom hlasovaní až 7 z celkových 21 hlasujúcich poslancov bolo za schválenie 50% odmeny primátorovi. Môj dôvod zostal nemenný. Primátor je verejný činiteľ, a obvinenie je na svete a vôbec nie je podstatné či je obvinenie pravdivé alebo nie a preto zvažovať odmenu sa mi zdá ako neúcta k obyvateľom mesta.
O priznanie 50% odmeny hlasovali títo 7 poslanci: Ing. Ján Drobil (NEZA), Ing. Milan Gura (KDH), Ing. Štefan Holeščák (ĽS HZDS), MUDr.Anna Korduliaková (SDĽ,SOP,ZRS,SDSS), Jolana Krkošková (ĽS HZDS), MUDr.Jozef Marec (NEZA), MUDr.Marián Rusnák (ĽS HZDS) Dodatok: Vždy som považoval schválenie platu a hlavne odmeny primátorovi v plene zastupiteľstva za nedôstojne. Primátor by mal mať iba plat stanovený zákonom na celé volebné obdobie, s možnosťou valorizácie. Hlasovanie o odmene primátorovi bolo po prvý krát, kedy som bol proti, lebo ináč z dôvodov opísaných vyššie som bol vždy lojálny. Ale v tomto prípade, keď odmena je v rozpore s etikou som nemohol konať ináč, ako hlasovať proti.