Cintoríny v meste sú verejným priestranstvom a za poriadok na nich zodpovedá mesto. Na výkon správy mesto schválilo správcu, ktorý zodpovedá za poriadok (... aj zimnú údržbu, kosenie,....).

 

Posledná zima bola výnimočná na množstvo snehu, ktorý poriadne dala zabrať všetkým, ktorí zodpovedali za zimnú údržbu v meste. Ten kto išiel na Štedrý deň v závere roku 2005 a vôbec až do Troch kráľov na cintorín u Krkošky zapáliť vianočnú sviečku, mal zmiešané pocity. Množstvo neodprataného snehu, doslova snehové záveje boli vhodné pre kondičný tréning, ako vzdať pietu zosnulým. Asi v čase vianočného pokoja bol cintorín u Krkošky do "hromženie" zaťaženia na jednotku plochy na primátora a poslancov najvyšší na svete. A právom. Pozostalí majú právo aj v zimnom období bezproblémovo sa dostať ku svojmu hrobu. Prečo to píšem? Na zastupiteľstve 26.10.2006 sa prejednával plán zimnej údržby pre obdobie 2006/2007. Vo svojom vystúpení som žiadal, aby do plánu zimnej údržby bol zaradený aj cintorín u Krkošky. Stále si myslím, že odpratovanie snehu a údržba priechodnosti cestičiek na cintoríne má byť samozrejmosťou. Za ňu musí zodpovedať predsa správca cintorína (tak ako v lete kosenie). Lebo ak môže byť odhrnutý sneh na hlavných chodníkoch na cintorínoch v Ružomberku, Martine, ... tak prečo nie v Čadci ? A pritom problém so snehom na cintoríne u Krkošky by vôbec nemusel byť, ak správca cintorínu v zime nebude a nesmie byť nečinný !!!