Zdá sa, že slušnosť je drahý špás mi prišlo na um, hneď po hlasovaní o zrušení školy na ulici A.Hlinku, na zastupiteľstve v piatok 30.3.2007. Procedúra rušenia nebola celkom korektné, kedy účel zašliapal slušnosť.

Obecným problémom škôl pod gesciou obcí a miest sú peniaze. Normatív na žiaka znamenal zásadný prelom vo financovaní, ale všetko nevyriešil. To je fakt s ktorým sa boria všetky samosprávy. Zároveň školstvo je verejným statkom. Vláda musí dostatočne podporovať školstvo nie redukciou škôl, ale podporovaním vzdelania. Bez dostatočnej vládnej podpory sa bude zoslabovať ponuka kvalitného vzdelávania. Aj napriek tomu, najpodstatnejšie poznaním zostáva, že úžitok zo vzdelania pre žiaka a ich rodičov je menší, aký úžitok ma spoločnosť zo vzdelania ako celok. A toto je meritom celého problému.

 

Poslanci v zastupiteľstve v rokoch 2002-2006 štyri krát hlasovali o zrušení škôl, a vždy boli proti zrušeniu. A teraz na prvý krát narýchlo za nekorektného správania sa vedenia, kedy poslanci nemali materiál k tomuto bodu zmietli 17 hlasmi najstaršiu školu v meste, ktorá sa rodila z lásky k vzdelaniu a duchovnu. Čo na tom, že poslankyňa RNDr. A.Belousovová pred dvoma rokmi vo svojom otvorenom liste pozitívne ovplyvnila rokovanie o možnom zrušení školy a dnes emotívne bez argumentov (ak boli tak účelové) zdôvodňovala nezdôvodniteľné v návrhu prekladateľa poslanca ing.P.Krkošku na zrušenie školy.
 
Argumentovalo sa 6 mio Sk, ktoré by mesto malo vynaložiť na školy, ak nebude zrušená škola na ulici A.Hlinku V rozpočte to predstavuje necelé 2 % z rozpočtu mesta a je to pre naše deti. Jedinou chybou školy na ulici A.Hlinku je, že stojí na lukratívnych pozemkoch. Ľahšie je robiť charitu (tj stavať byty – ozaj?), ako byť spravodlivý !!!

Primátor svojim podpisom pod uznesenie porušil svoj volebný sľub, že v meste nezruší žiadnu školu. Som hlboko v presvedčení, že primátor pri rušení školy ukázal svoju komunálnu plytkosť, kde postráda schopnosť rozoznať v celej šírke a hĺbke život mesta. Viem, že ty čo pripravovali v zákulisí toto nepochopiteľné uznesenie v podobe zrušenia školy, tak isto aj 17 poslanci, ktorí hlasovali za jej zrušenie teraz budú žiť v presvedčení, že hlasovali správne. Zaiste, každý hlasuje na základe svojho vedomia a svedomia (i keď kuloárové informácie hovoria o niečom inom). Či svedomie každého bolo účelové, alebo bolo konfrontované so všeobecnými spoločenským prospechom, to už je pre každého otázka, na ktorú iba čas nám dá odpoveď.

Za zrušenie školy hlasovali 17 poslanci : 
Jozef Beleš, RNDr. Anna Belousovová, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Štefan Holeščák, Mgr. Rastislav Kaličák, MUDr. Jozef Kanaba, Ing. Ján Klučka,  Oľga Kostková, Ing. Peter Krkoška, JUDr. Ján Macura, MUDr. Jozef Marec, Ing. Jozef Pohančeník, Ing. František Prívara, Mgr. Viera Strýčková, Pavol Štrba, Tomáš Urbaník,  PaedDr. Jaroslav Velička     

Proti zrušeniu školy hlasovali 3 poslanci :      
Ing. Peter Glasnák, Ing. Milan Gura, MUDr. Anna Korduliaková 

Zdržali sa (2 poslanci) :
PaedDr. Danka Jašurková, MUDr. Ján Kožák  

Nehlasovali (3 poslanci):
Mgr. Marián Fúrik, PhDr. Pavol Holeštiak, Mgr. Martin Klimek  

Na koniec dve poznámky.
1. Ak mi moji oponenti vytýkali, že bojujem za zachovanie všetkých škôl v meste, včítane školy na ulici A.Hlinku preto, aby som uspel v komunálnych voľbách, tak teraz dávam na všeobecnú známosť, že aj teraz som za nezrušenie čo iba jednej školy, pokiaľ v hre nebudú argumenty, ale iba účelové dôvody. Lebo rušiť čo iba jednu školu v meste dokáže každý, ktorý chápe školu iba účtovné. Pre mňa škola bola je a verím, že naďalej bude v sebe skrýva potenciál výchovy, vzdelávania a bude zdrojom duchovného rastu žiakov. Ak pred dvoma rokmi M.Golis napísal to svoje golisovké  „..zastavte mi zemeguľu, ja chcem vystúpiť“ na margo vtedy možného zrušenia školy na ulici A.Hlinku, ani vo sne ma nenapadlo, že v roku 2007 sa primátorstva Ing.J.Vražela dostane výrok reálnu, ale o to smutnú podobu.

2. Zarazilo ma, že k tejto podľa mňa závažnej spoločenskej kauze sa zatiaľ nevyjadrili tí, ktorí sa hlásia „za svedomie“ Čadce (napríklad Kysucká kultúrna nadácia, Spolok Čadčanov, ..... a iní). Asi čakajú ako sa to skončí a potom sa vyslovia ako „záchrancovia“ doby. Je mi z toho smutno. Ešte dobre, že mi dobre slúži pamäť, lebo vtedy si človek veľa pamätá a v príhodný čas si nato spomenie......