Palárikova Raková si v tomto roku pripomenula svoje  40. pokračovanie ako národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorbe. Po prvý krát vo svojej histórii prehliadku poctil svojou návštevou, hosť najvzácnejší, prezident Slovenskej republiky   J.E.p. Ivan Gašparovič.

 

Slovensko pozostáva z 30 originálnych regiónov. Táto pestrosť v rôznosti umožňuje nám porovnávať miestnu kultúru, čím sa vytvára potencionálny zdroj pre tak potrebné posiľňovať národného sebavedomia.  

Aj z toho neutíchajúceho zdroja pred 40 rokmi zakladatelia tohto nevšedného a skvostného podujatia dramatickej tvorby Palárikova Rakova brali námety. Netušili, aký význam bude mať konanie divadelnej prehliadky  práve dnes, kedy sa „bojuje“ o tvorbu, ale aj zachovanie všetkého pôvodného, čo nám dáva  oporu uvedomenie si svojej identity. Ak včera uvedomovanie a význam pôvodnej ľudovej tvorby  sa vytrácal,  tak dnes, v čase komercionalizácie kultúry nadobúda osveta nový rozmer hľadania a upevňovania nášho vzťahu k materinskému  jazyku, národu a vlasti.  Preto nám vyspelá Európa závidí náš systém osvety v každej obci, systém a prácu osvetových stredísk a Kysuce sú toho dôkazom. Aj keď život nebol jednoduchý, aj tu sa v pote a námahe rodil vzťah ku kultúre vo svojej rozmanitosti, ktorá pomáhala zmierňovať ťažký život na Kysuciach. A od nej bol iba krôčik rozvíjať ochotnícke divadla. Práve silné ochotnícke povedomie vyústilo do založenia Palárikovej Rakovej.

Prehliadka za 40 rokov prešla rôznymi etapami, ale nikdy jej organizátori nezapochybovali o správnosti v nastúpenej ceste. Snažili sa dostať prehliadku medzi najlepšie na Slovensku. Čo bolo ale nad ich sily,  nedarilo sa im prehliadku zaradiť do oficiálneho TOP podujatí v rámci Slovenska, čím organizátori prichádzali o mnohé dotácie prerozdeľované v rámci Slovenska. Pričom Palárikova Raková je jedinečná pre obsah, ktorý každoročne prezentujú. Problémom je naša (kysucká) mentalita, ktorá je konzervatívna a takto nie vždy a hneď prijíma to čo sa práve v Európe nosí. Ak EÚ je pre nás realitou, tak jej forma by mala byť pre nás stálou výzvou si pripomínať, že EÚ bude vtedy funkčná a potrebná pre každého z nás, ak každý si v nej nájde svoju identitu To znamená, že jej zmyslom konania bude dávať každému šancu a v rôznosti budovať Európu ako Európu národov. Teraz takýto vývoj aspoň načas nehrozí, aj keď schválenie európskej ústavy napovedá, že nie všetko čo prichádza z „úradníckeho“ Bruselu je správne. Palárikova Raková je výslednicou aktivít ochotníckych súborov miest a obcí, ktoré prezentujú úroveň a kvalitu ochotníckych divadiel. Súbory rozdávajú radosť, ale aj poučenie, sú zdrojom sebavedomia a vnútornej sily pre každého, ktorý verí v dobro divadla.
 
Aj toto mi prebiehalo v mysli, keď prezident hovoril o význame miestnej kultúry v plnej sále v Dome kultúry. Jeho životné krédo „Myslím národne, cítim sociálne“ korešponduje s úvahou o ktorej som sa zmienil. Ak poviem (a nádejam sa , že nie iba za seba), že som vďačný prezidentovi za jeho návštevu na prehliadke. Svojou prítomnosťou, že napomohol ešte väčšmi zviditeľnil Palárikovu Rakovú vo verejnosti, ako jedinečné dielo ľudí, ktorí už po 40 rokov z láskou a zanietením na čele s Kysuckým osvetovým strediskom v Čadci, mestom Čadca a rodiskom J.Palárika obcou Raková. Preto pán prezident, vďaka za slová, ktoré pre organizátorov, účastníkov, ale aj verných divákov z úst Vás prvého občana štátu potešia, ale aj zaväzujú pre budúcnosť. Vďaka  !!!