(zamyslenie sa  nad nezriadením cirkevnej školy v meste)

Náhodou som si prečítal na internete ..... a našiel a dal do súvisu,  či práve v čase adventnom minimálne pre 6743 obyvateľov mesta nebude  dňom smútku a beznádeje z konania zastupiteľstva, ktoré neschválilo zriadenie Základnej cirkevnej školy v priestoroch školy na ulici A.Hlinku v Čadci, kedy volebný sľub primátora sa stal iba zdrapom papiera ?

Zamýšľam, sa v čom je toľko neúcty k myšlienkam, ktoré 2000 rokov hýbu svetom. Možno práve nasledujúce riadky dajú šancu aspoň rozmýšľať,  či to, čo je napísané nemá v seba charizmu slova premieňajúcu myšlienku do života každého z nás? Lebo ak človek je ... tak potom aj svet môže byť radostnejší, kde etika je súčasťou nášho žitia. Napadlo ma, prečo práve v Čadci  „vôňa“ pozemku má tu neviditeľnú silu slova, ktorá gniavi nejeden charakter? 

Dúfam, že slová uchvátia toho, kto chce byť fascinovaný slovom, ktoré bude slovom povznášaný na duchu.  Nečakajme  nič povrchné a plytké, práve naopak slová, ktoré keď chceš pochopiť, aj „bolia“.

 

Dcéra jedného prominentného Američana bola v TV relácii  a moderátorka sa jej opýtala „Ako mohol Boh niečo také dopustiť?“ (útok na dvojičky v New Yorku, 11.9.2001). Opýtaná dala  na výsosť hlbokú a rozvážnu odpoveď. Povedala „Verím, že Boh je z toho čo najhlbšie smutný, práve tak, ako my, ale mnoho rokov hovoríme Bohu, že má zmiznúť z našich škôl, z našej vlády a z nášho života. A pretože je gentleman, domnievam sa, že sa ticho stiahol. Ako môžeme od Boha očakávať, že nám dá požehnanie a poskytne  svoju ochranu, keď po ňom žiadame, aby nás nechal samostatne?“

Vo svetle najnovších udalostí, útoky, streľby v školách,.... sa domnievam, že to začalo, keď sa podala žaloba na súde, aby sa v našich školách nemodlilo..... A my sme povedali ÁNO.

Potom niekto iný povedal, že by sa v školách nemali čítať Bibliu (Biblia hovorí, nezabiješ, nepokradneš, miluj svojho blížneho, ako seba samého,....) ..... A my sme povedali ÁNO.

Potom sa povedala, aby sme naším deťom nemali dávať na zadok, keď konajú zle, pretože by sa ich malé osobnosti deformovali a mohli by sme   uškodiť ich sebaúctu. Povedali sme, že expert predsa musí vedieť, o čom hovorí ..... A my sme povedali ÁNO.

Potom niekto iný mienil, že učitelia  a riaditelia nemajú naše deti radšej ukazňovať, keď sa chovajú zle. Školstvo povedalo, že učiteľský zbor nesmie sa dotýkať žiakov, keď sa zle chovajú. Lebo nechceme žiadnu zlú reklamu a nechceme byť obžalovaní ..... A my sme povedali ÁNO.

Potom niekto povedal. Povoľme naším dcéram potraty, keď ich chcú, a nemusia to ani hovoriť svojim rodičom ..... A my sme povedali ÁNO.

Potom povedal jeden z múdrych zo školskej rady. Pretože chlapci sú chlapci a budú to robiť rovnako, dajme našim synom toľko prezervatívov, koľko chcú, aby mohli mať toľko potešenia, koľko chcú, a rodičom nie je nutné hovoriť, že ich dostali v škole ..... A my sme povedali ÁNO.

Potom povedal jeden z našich najvyšších voliteľných orgánov, že nie je dôležité čo robíme v súkromí pokiaľ vykonávame riadne svoje zamestnanie. A s týmto zmierením sme povedali, že je nám predsa jedno, kohokoľvek, prezidenta nevynímajúc, ako v súkromí robí, pokiaľ zamestnanie a hospodárstvo dobre funguje. ..... A my sme povedali ÁNO.

Predsa mame právo na slobodné rozmýšľanie. Potom niekto povedal, vytlačme časopisy s fotografiami nahých/holých dievčat a nazvime to  zdravý realistický ... ženského tela. Predsa máme právo na slobodnú mienku ..... A my sme povedali ÁNO.

A potom niekto toto uznanie posunul o ďalší krok, a zverejnil fotografie nahých  deti a potom ich dal na internet ..... a my sme povedali, že je to predsa iba zábava, nemá to žiadne škodlivé následky, mimo to nikto to tak ako tak neberie vážne, takže kľudne pokračujme ..... A my sme povedali ÁNO.

Potom prišiel zábavný priemysel a povedali, urobme TV show a filmy, ktoré zobrazujú vulgárnosti, násilie a nepovolený sex. Zložme hudbu, ktorá osmeľuje k násiliu, k drogám, vraždám a sebavraždám a diabolských vecí. A my sme  povedali, že je to predsa iba zábava, nemá to žiadne škodlivé následky, mimo to nikto to tak ako tak neberie vážne, takže kľudne pokračujme.....  A my sme povedali ÁNO.

A teraz sa pýtam, prečo naše deti nemajú žiadne svedomie, prečo nedokáže rozlišovať medzi tým, čo je správne a zle, a prečo je im jedno, keď zabíjajú cudzinca, svojho kamaráta i seba.

Snáď na to prídeme, keď o tom budeme dlho a intenzívne premýšľať.

Myslím že je následkom toho, že „zbierame, čo sme zasiali“.

Zvláštne, ako jednoducho vyradili ľudia Boha zo svojho života a potom  sa divíme, prečo  sa svet rúti do pekla.

Zvláštne, ako naivne veríme tomu, čo sa píše v našich novinách , ale pochybujeme, čo nám hovorí Biblia.

Zvláštne, ako ľahko posielame „vtipy“ mailom, a tie sa potom šíria  ako požiar, ale pokiaľ sa niekto odhodlá sprostredkovať  posolstvo týkajúce sa Boha, potom si dvakrát rozmyslí, ak sa majú poslať ďalej.

Zvláštne, ako sa všade voľne preberajú drsné, vulgárne, bezduché a obscesné články, ale potláča sa verejná diskusia o Boha na školách a pracoviskách.

Zvláštne, že pokiaľ pošleš toto posolstvo ďalej, nepošleš ho viac adries z tvojho adresára, pretože nie si si istý, čo by si o tebe mohli myslieť práve preto, že také správy rozosielaš. Zvláštne, že si robia viac starosti, čo si o nás ľudia, než o to, čo si o nás myslí Boh.

Upozorni na článok svojich známych, pokiaľ sa domnievaš, že to bude na niečo platné. Pokiaľ nie, potom naň zabudni, a nikto s tvojich známych to nebude vedieť.   Ale ostatným tým berieš  šancu, aby otvorili svoje myslenie týmto smerom ..... a potom sa nediv a obviňuj i seba z toho v akom zlom stave sa náš svet  nachádza !