(o priebehu schvaľovania zvyšovania platu odmeny primátorovi a poslancom na zastupiteľstve 6.12.  a 14.12.2007)

Primátor mesta Čadca Ing.Jozef Vražel zložením sľubu 2.januára 2007 sa ujal funkcie primátora mesta Čadca. Začal plniť povinnosti štatutára, ktoré mu vyplývajú zo zákona, včítane všetkých káuz a súdnych sporov zdedených po predchádzajúcom vedení. Spomínam to preto, lebo práve kauzy sa stali dôvodom sporu a bezdôvodného dvojnásobného navýšenia platu a odmeny primátora prerokovaných na zasadnutiach zastupiteľstva 6. a 14.12.2007.

Nové vedenie, vlastne iba primátor (mesto ani po roku nemá zástupcu primátora !!!) a prednosta ing.J.Husár bol vo funkcii aj za primátorovania ing.J.Pohančeníka predložil materiály, ktoré otriasajú mestom (30 mio záväzok za parkovisko, priemyselný park, upísané akcie Mestskej teplárenskej spoločnosti). Pričom poslanci neboli o krokoch vedenia mesta minimálne za rok 2006 pravdivo a vecne informovaní a vedenie robilo kroky bez nich a pre mesto nevýhodne !!!!!

Na zasadaní zastupiteľstva 6.12.2007 do pochmúrnej atmosféry ako blesk z jasného neba zasiahol poslanec za ĽS-HZDS Ing.Štefan Holeščák. Navrhol primátorovi zvýšiť plat a odmenu. Už iba vyslovenie takejto požiadavky bolo nešťastné a možno práve to vystihuje to známe o slonovi a porceláne. Nie že by jeho návrh a následné hlasovanie bolo v rozpore so zákonom, ale bolo nemorálne a degradujúce dôležitosť prerokovaných materiálov. Chybičkou krásy bolo, že pán poslanec si splietol pojmy s dojmami. Považovať bežné plnenie povinnosti za niečo výnimočného u primátora sa môže iba v úzkom kruhu blízkych. Nie však na tak vážnom zasadaní, ako je zastupiteľstvo. Kto chce pochopí, kto nie, koná ľúbivo účelovo... a preto to nedôstojné "divadlo" v zastupiteľstve.  Byť primátorom, odosobním sa, návrh na zvýšenie platu zmetiem "zo stola". Primátor, ale nevyužil svoje zákonné právo a návrh nestiahol z rokovania zastupiteľstva t.j. podľa primátora nebol návrh nevýhodný pre mesto !!!!!! Pri hlasovaní sa vzdialil, čím chcel urobiť pozitívne gesto, ale jeho konanie vyznelo práve naopak. Gesto bolo prejavom primátorskej nadradenosti a vedomia moci, ktorú obnáša funkcia primátora. Hlasovanie dopadlo tak, ako káže zdravý rozum. Iba 7 poslanci boli ZA a každý slušný obyvateľ a zároveň volič sa nádejal, že pravda a  slušnosť aspoň na zastupiteľstve 6.12.2007 dostala v Čadci zadosťučinenie.

Mravná eufória trvala v meste v Čadci iba 8 dní, lebo na zastupiteľstve 14.12.2007 sa znovu hlasovalo o úprave platu a odmeny primátora. Teraz už nie návrh od poslanca, ale návrh prerokovaný v rade mesta. Uznesenie bolo rafinovane napísaný. Hneď v úvode bol návrh na úpravu odmeny poslancom a potom aj členom mestskej rady, aby mysle poslancov a členov mestskej rady a sa "zahriali" a boli pripravené pre hlasovanie.

Primátor ani teraz nestiahol bod z rokovania. Vedome znovu prejavil vôľu, že návrh na uznesenie nie je nevýhodné pre mesto !!!! V diskusii som jediný z poslancov vyzval primátora, aby  návrh zmietol zo stola, že je nemorálny v čase, keď mesta musí riešiť závažne kauzy, ktoré za istých okolnosti môžu viesť až k nútenej správe. Ešte mal šancu uznesenie nepodpísať, ale on podpísal a tým si stanovil mesačný plat a odmenu 180.900.- Sk.

Záver zmrazil .... a dal do pohybu všetkých, ktorí verili, že slušnosť a mravnosť je viac ako arogancia moci, že slušnosť a mravnosť má svoje stále miesto na radnici.