(Správy STV 1.2.2008,19:30 - o plate primátora)

Na decembrovom zastupiteľstve 14 poslanci schválili primátorovi plat a odmenu vo výške 180.900 Sk. Toto nenechalo bez odozvy celoslovenské média, včítane televízie. STV obvykle posiela do regiónu svoj miestny TV štáb, ale teraz urobila výnimku. Pre výnimočnosť tejto kauzy poslala bratislavský štáb, aby pre hlavnú spravodajskú reláciu SPRÁVY STV spracovala o tejto kauze správu, čo nepotrebuje žiadny komentár (záznam správy www.stv.sk/videoarchiv ).

V správe komentovali svoje postoje k problematike zvýšenia platu a odmeny

-    Ing.Jozef Vražel, primátor (kandidát za ĽS HZDS, SMER-SD, SNS)

-    Ing.Štefan Holeščák (ĽS-HZDS) - prekladateľ návrhu na zvýšenie platu a odmeny primátorovi

-   Ing.Milan Gura (KDH) - opozičný  poslanec zastupiteľstva, ktorý namietal na nemravné konanie zastupiteľstva

Odvysielaná správa poukázala na podstatu problému. Výpoveď každého bola o ich pravde, ako oni vnímajú plat primátora.

Je poučné sledovať, ako jeden vie ukryť vo svoje odpovedi svoju pravdu, druhý tiež svoju pravdu iba s tým, že pre neho je kauza stresom, práve preto že je medializovaná a je na "očiach" verejnosti. Ale všetci spoločne dávajú znať, na ktorej strane v tejto nedôstojnej hre voči obyvateľom stoja. To je dobre, lebo pozorný divák okrem bezmocnosti vedel si odpovedať, komu ide o mesto a komu o niečo iné. Lebo pravda ma vypovedajúcu schopnosť byť pravdou, aj vtedy keď  sa o nej nehovorí, ale nepoctivosť, to je ako keď "slama" trčí z topánky.    

Nakoľko dôverne poznám oficiálnu komunálnu scénu v Čadci, a viem aj veľa z kuloáru niekoľkými poznámkami sa aspoň takto pripojím k odvysielanej správe v STV a vniesť do problému môj pohľad. Tučnými písmenami je odpoveď, ktorá zaznela v správach a potom nasleduje môj dôvetok.

" Takéto milióny zachránil pre mesto Čadca, tak to čo dostane je iba zlomok a že nie je mu čo závidieť " (Ing.Š.Holeščák:)

-    primátor dostáva plat 60.300 Sk zo zákona, ale hneď od počiatku, bez výsledkov mu bolo schválená odmena 50% z platu (viď uznesenie č.83/2007)

-    Zlomok? Tento zlomok vo výdajovej časti rozpočtu mesta prestavuje zvýšenie  platu a odmien, ktoré činia 12% z 50 miliónovej sumy (koľko prospešného by sa dalo z toho pre obyvateľov urobiť)  

-    Ak niekto má mesačný plat 180.900 Sk a žije z verejných peňazí, tak potom sa pýtam aká je cena práce lekára, učiteľa, predavačky .... na Kysuciach? Nie je o 900% väčší plat primátora k priemernému platu na Slovensku príznakom cynizmu v sarkazme? Nie je to prípravou obyvateľov na niečo ešte prekvapivejšie ako je len zvýšenie platu primátorovi?

-    pri posudzovaní úpravy platu ma napadá otázka, či  obecne sa v spoločnosti nezačal proces, kde osobné záujmy sú povyšované nad záujmy občanov (netýka sa to obdobia pred komunálnymi voľbami) a manipulácia verejnej mienky prebieha vo výhodnosti pre úzke skupiny, ktoré si nectia občana ?

-    Súhlasia s touto kauzou aj strany ĽS HZDS, SMER-SD, SNS v okrese, ktoré spoločne navrhli na kandidáta primátora? Očakával som,  a aj očakávam, že sa toho dočkajú vysvetlenia aspoň  obyvatelia v meste a súčasne aj ich voliči?

-    Prečo mlčanie radnice neprelomil sám primátor, a nevysvetli verejnosti, prečo jeho mzda a odmena je výhodná pre mesto?

" Je štatutár, jeho povinnosťou je pracovať pre mesto " (Ing.M.Gura) Je  konanie primátora morálne alebo nie? Funkcia primátora je funkcia verejná. Mandát od obyvateľov je službou všetkým obyvateľom mesta. Je pravdou, že primátor (nezamieňať s prednostom, ktorý pôsobil aj za primatorovania ing.J.Pohančeníka) iba napráva problémy, ktoré "zasialo" minulé vedenie. Ale primátor kandidoval, vyhral preto, aby spravoval úrad efektívne a racionálne a zabezpečil kontinuitu práce MsÚ v obohacovaní jeho volebným programom a sľubmi. Je prirodzené, že vždy novo nastupujúci primátor "zdedí" všetko dobré, ale aj menej dobré a musí riešiť čo mu zanechal jeho predchodca. Je to výzva, že musí, lebo chcel, kandidoval a uspel a teraz musí konať !!! Neuvedomuje si svoju šancu, že tak ako stúpa úsilie a námaha vyriešiť kauzy, tak úmerne stúpa dôvera v jeho mandát? A tu nepomôže odmena, ale v hre zostala morálka. Aká? To nech si každý odpovie sám pre seba v tichom rozjímaní ... čo všetko je možné asi iba v  Čadci.

" Ja o sebe nemôžem rozhodnúť, ani navrhnúť, je to vecou výslovnej záležitosti poslancov " (Ing.J.Vražel) Pán primátor ma ako vždy pravdu, to nie on, ale poslanci odsúhlasila, vlastne 14 poslanci boli presvedčení, že za prácu, ktorú odviedol primátor, má dostať dostačujúci plat. Takto jeho plat robí z primátora 27 tisícového mesta zmietajúcich sa v kauzách, ale aj nedodržiavaním svojho volebného programu snáď najlepšie zarábajúceho primátora na Slovensku. Nech každý zo 14 poslancov si odpovie na otázku či konal na základe svojho svedomia, alebo ich motivácia bola vedená inými záujmami?  Zároveň nie je tiež takáto demokracia pohŕdaním pre všetku slušnú mlčiacu väčšinu obyvateľov v meste? Primátor konal s vedomím, že zákon je na jeho strane, že bez jeho súhlasu nie je možné nič schváliť a uviesť do platnosti. On ako primátor má právo, ak je to pre mesto nevýhodné, uznesenie nepodpísať. Ak by bolo nevýhodné, nepodpíše. Ale on podpísal, a tým vypovedal, že jeho mzda a plat sú pre mesto výhodné.

" Uznesenie bolo pripravené tak, že plat primátora sa podmieňoval zvýšením platu poslancov a členov mestskej rady " (Ing.M.Gura) Uznesenie zo 14.12.2007 jasne hovorí o starostlivom vypracovaní uznesenia, kde najprv poslanci, a potom aj členovia mestskej rady sú uspokojení a závere iba zmienka o dvojnásobnom zvýšení vtedajšieho platu a odmeny primátora mesta Čadca schválené uznesením MZ č.83/2007 zo dňa 13.júla 2007. Viac v článku na tejto webovej stránku " Je dvojnásobné zvýšenie odmeny primátorovi Čadce primerané? (fakta o plate a odmene primátora, december 2007 ".

" Je to snáď tým, že pán ing.Gura kandidoval na primátora s pánom  ing. Vraželom a skončil druhý, no ťažko sa to znáša " (Ing.Š.Holeščák) Pán poslanec Ing.Š.Holeščák povedal pravdu. Ing.Gura skutočne skončil na druhom mieste  a získal 1947 hlasov, čo bolo iba 180 menej ako víťaz volieb. Ale kto pozná pána poslanca ing.Š.Holeščáka, ak nemá argumenty, odpútava pozornosť od podstatného. Lebo porovnávať výsledky komunálnych volieb a nemravný plat, to je akoby letné snehy na Sahare. Poznáme ho dlho, a práve v týchto "hviezdnych" okamihoch to je jeho parketa, obhajovať neobhajiteľné.

Ak mám posúdiť dopad odvysielanej správy vo verejnosti podľa odozvy na mojej webovej stránke, ale pri osobných stretnutiach, hodnotí sa to ako prehra radnice. Ešte väčšmi sa vyhrotila nedôvera k radnici minimálne ku 14 poslancom, ktorí hlasovali, aby primátor bol zrejme najlepšie platením predstaviteľom samosprávy na Slovensku. Tento stav by som nazval stavom, kedy si to neuvedomujeme ako poslanci (niektorí), že absentuje nevedomosť uvedomenia si svojich rozhodnutí v ich reálnych dopadoch, a potom výsledok je nulový a nás to nebolí !!! Pamäť človeka si pamätá práve to, čo nie je v tomto prípade žiadúce (aspoň pre primátora .. a voľby v roku 2010 sa blížia).