Bezmocnosť je psychologický stav, ktorý často vzniká z toho, že udalosti sú nekontrolovateľné  (Marlin Peligman)

Spor o ovládnutie tepelného hospodárstva v meste bol pre mňa od začiatku sporom, ako dostať Dalkiu a.s z mesta do súkromného vplyvu.

Spravodajská televízia TA3 v utorok 15.1.2008 v relácii Čierny PETER ako blesk z jasného neba pomenovala problémy súvisiace s mestom a Mestskou teplárenskou spoločnosťou a.s. TA3 nastavila zrkadlo pravdy. Poukázala na pozadie, ako sa v rokoch 2001 - 2006 hrala nekalá hra pri ovládnutí a spravovaní tepla v meste. Hra vypovedá o sile moci, o moci, ktorá valcuje charaktery a výsledok? Mesto stráca v kauze tepelné hospodárstvo svoj vplyv. Pre investorov sa stáva s ostatnými kauzami nedôveryhodné a obyvateľ je bezbranný a pýta sa, kedy slušnosť konečne bude mať svoje stále miestona MsÚ. (http://www.ta3.com/sk/relacie/7_cierny-peter/3626_nku-v-cadci-zlociny-na-hraniciach -spor-o-tokajske-vinice )

Otázka, komu zostal čierny PETER v tejto podivnej hre, zvanej Mestská teplárenská spoločnosť (MTS)asi netreba dlho hľadať. Každý v relácii vypovedal tak, ako vedel. Jeden o pravde, a druhý tiež o svojej pravde, ktorá bola na "míle" vzdialená slušnej pravde.  Lebo pravda zostane iba pravdou, a lož bude stále lžou. Problémom je, že rukojemníkom tejto podivnej hry sú obyvatelia mesta.

Pre pochopenie celej kauzy je potrebné si vedieť odpovedať na tri zásadné otázky. Potom súvislosti v čase sa začnú splývať v jeden záver.

-    Prečo mesto upísalo do spoločnosti MTS a.s. cca 60% svojho majetku a dostalo za to iba cca 40% akcii?
-    Prečo na miesto nominanta do správnej rady za mesto s mandátom zastupiteľstva bol dosadený bez mandátu  bývalý exprimátor ako súkromná osoba ???
-    Ako obhajoval záujmy mesta primátor, ako primátor pri zakladaní MTS a.s.?

Celý spor o teplo ma svoj začiatok v roku 1990. Kotolňa na Sihlách dodávala teplo mestu Čadca. V dôsledku zákona č.518/1990 kotolňa na základe územného princípu pripadla obci Raková. Obec ju následne prenajala spoločnosti SOTE s.r.o. Po nástupe do funkcie, primátorka RNDr. Anna Belousovová sa pričinila, že Dalkia prišla do mesta, aby konsolidovala a modernizovala celú tepelnú sústavu v meste.

Dalkia a.s. ako súčasť nadnárodnej spoločnosti VIVENDI nepredpokladala, že neustále prieky a  boj s nevraživosťou so spoločnosti SOTE s.r.o., bude sporom o jej bytie. V konečnom dôsledku bol spor namierený proti obyvateľom 10 tisícového sídliska Kýčerka, keď sa v zime nekúrilo.

Dalkia začala veľkoryso rekonštrukciu a modernizáciu na Žarci, kde odpojila stratový teplovod z Pratexu a uviedlo do chodu výmenníkové stanice za 58 mio Sk. Tak ako spory narastali, situácia sa vyhrocoval, prišiel nečakaný zvrat. Primátorka mesta RNDr.A.Belousovová odstúpila z funkcie v čase pre mesto nevýhodnom za nie celkom vyjasnených okolnosti. V doplňovacích voľbách uspel bývalý primátor ing.J.Pohančeník. Ten akceleroval celý proces v neprospech ďalšieho pôsobenia Dalkie v meste, čo sa mu aj  podarilo. Potom už nestálo nič v ceste, aby mesto vytvorilo spoločne so SOTE s.r.o. Mestskú teplárenskú spoločnosť a.s.

Založenie MTS by som aj toleroval za presne stanovených podmienok výhodných pre mesto. Základnou podmienky malo byť, aby mesto malo v spoločnosti väčšinový podiel a tým mohlo efektívne chrániť obyvateľov mesta pred neúmerným zvyšovaním ceny tepla. Nestalo sa tak. Až kontrola z NKÚ odhalila v tejto veci moje podozrenie a porušenie zákonov.

Nezainteresovaný si zákonite položí otázku, čo robili poslanci, keď dopustili takýto stav? Treba povedať, že primátor mal pre založenie spoločnosti mandát zastupiteľstva. Treba ale tiež povedať, že pri sporných uzneseniach si poslanci osvojili rétoriku primátora, aby mal voľný mandát t.j. aby uznesenie dávalo väčší priestor pre manévrovanie. Preto takéto uznesenie nebolo presné vo vecnosti ani ukazovateľoch, nebolo správne štylizované a úplne. Namietal som, neuspel som. Preto som bol a som aj dnes zásadným kritikom takéhoto postupu. A výsledok? Ak primátor ing. J.Pohančeník bol agilný pri "vyhnaní" Dalkie z Čadce, tak prinajmenšom bol tiež agilný pri upisovaní majetku do spoločnosti MTS. Mesto podľa Protokolu NKÚ vložilo do spoločnosti MTS 60% majetku, ale akcii vlastní iba 40 %. Z uvedeného vyplýva , že podiel mesta  na základnom imaní MTS vzhľadom na hodnotu vkladu a výšku podielu spoločnosti SOTE s.r.o na základnom imaní MTS bol v zjavnom nepomere vo vzťahu k hodnote majetku vloženého do MTS. Podľa dostupných podkladov mesto takto prichádza cca o milión Sk na dividende.

Protokol NKÚ o výsledku kontroly konštatoval, že podiel Mesta Čadca na základnom imaní spoločnosti MTS a.s. nezodpovedal reálnej hodnote majetku vloženého do spoločnosti a Mesto Čadca postupovalo v rozpore zo zákonmi
-    § 8 odst.3 zákona o obecnom zriadení
-    § 7 odst.2 zákona o majetku obcí

Poslanci po prerokovaní Protokolu NKÚ nemohli konať ináč, a rozhodli protokol podstúpiť Generálnej prokuratúre na ďalšie šetrenie.

Aby všetkému nebolo koniec, aj pri pre zvolení orgánoch MTS a.s. sa diali podivné veci. Zastupiteľstvo na základe výsledkov komunálnych volieb z decembri 2006 odvolalo svojich zástupcov z Mestskej teplárenskej spoločnosti  včítane ing.J.Pohančeníka a zároveň schválilo poslancov MUDr J.Marca a MUDr.J.Kanabu do orgánov spoločnosti. Riadne zvolený poslanec MUDr.J.Marec s mandátom zastupiteľstva sa nedostal do orgánu spoločnosti ??? Na jeho miesto bol zvolený bývalý primátor Ing.J.Pohančeník, nie ako poslanec, ale ako občan ???

A výsledok tohto konglomerátu? Ak odhliadneme porušenie zákonnej normy o strete záujmov pre bývalého primátora, tak spochybnenie uznesenia zastupiteľstva je pošliapaním demokratických princípov samosprávy v meste. Znovu sa ukázala vo svojej samosprávnej nahote, aká krehká je demokracia v štáte "čadčianskom", ako nezvládame a neuvedomujeme si cenu slobody, ktorú máme.