(spomienka spojená s pietou k 1.výročiu zrušenia najstaršej školy v meste na ul.A.Hlinku v Čadci)

Pripomeňme si, že na zastupiteľstve v piatok 30.marca 2007 sa zrušila najstaršia škola v meste. Aby rana bez citlivosti bola dokonaná, tak na mimoriadnom zastupiteľstve 11.júna 2007 bola v tajnom hlasovaní zrušené uznesenie č.76/2007, ktoré schválilo vznik cirkevnej školy v priestoroch zrušenej školy na ulici A.Hlinku. Uznesenie povedalo, cirkevná škola v meste nebude !!!! a uznesenie ešte viac rozjatralo otvorenú ranu slušnosti, ktoré mesto spôsobilo prinajmenšom 6743 občanom, ktorí podpísali petíciu za zriadenie cirkevnej školy.  

Aby tejto trúchlo hre nebolo koniec, primátor mesta po hlasovaní urobil ešte ľubivé ale  "prázdne" gesto voči verejnosti. Na návrh poslancov sa zastupiteľstvo uznieslo, aby do konca volebného obdobia nezrušila sa na území mesta žiadna škola. Plytké a priehľadné. Strach, že predsa by sa niekto odvážil rušiť ďalšie školy hrozí predsa od tých, ktorí sa pokúšali a aj sa im to podarilo zrušiť školu na ulici A.Hlinku v Čadci a tým spochybnilo volebný program primátora.

Aj v roku 2005 sa prejednalo možné zrušenie školy, ale poslanci sa vyjadrili, že ani jedna škola sa nebude rušiť. Vtedajší poslanci na návrh primátora Ing. Jozefa Pohančeníka prijali neformálnu ústnu dohodu, že do konca volebného obdobia sa nedostane do programu zastupiteľstva rušenie škôl na území mesta. Tento dobrovoľný konzensus všetkých poslancov bol možný iba preto, lebo riešenie bolo vedené v diskusii, ale korektne, čo sa nedá povedať o dnešnom zastupiteľstve. Rozdiel medzi rozhodovaním v roku 2005 a 2007 bol, že v roku 2005 platilo slovo, a v roku 2007 stranícka disciplína koaličných poslancov.

Ak si niekto myslí, že uznesenie "betónuje" možné rušenie školy sa mýli. Vydrží do vtedy, kým pospolitosť "spätosti jednoty" 15 poslancov sa poruší. Lebo to čo sa prijme  sa tak isto môže zrušiť. Odrazu niečo, čo sa ma povedať verejnosti - vidíte, mi nechceme rušiť žiadnu školu, to sú ako keby  "potemkinové" aliby.  Odrazu súčasná koalícia hľadá alibi, lebo sa boji, že primátorský sľub pred voľbami, že sa nezruší žiadna škola (a zrušila sa !!!) ešte väčšmi rozjatrala volebný sľub primátora. Zabúda sa, že pamäť je hrozná vtedy, keď si človek pamätá aj to, čo je pre niekoho nepríjemné.

Akú dôveru v rozhodnutia zastupiteľstva môžem mať ja ako poslanec, a to nehovorím akú môže mať obyvatelia, keď sa dejú veci, ktoré sa priečia zdravému rozumu.

Čo si mám myslieť o poslaneckom návrhu o programe pre mimoriadne zastupiteľstvo 11.6.2007, aby sa tiež rušili aj iné školy, bez rozdielu ako dôvody viedli časť poslancov, ktorí návrh predložili? Ja som predsa nenavrhol, aby v návrhu na uznesenie bolo rušenie škôl (okrem školy na ul.A.Hlinku aj školu  v Milošovej u Prívary, školu  s Materskou školou na Horelici, ďalej školu s Materskou školou na Podzávoze a školu na Komenského ulici). Ja som sa nezmienil, tak ako prednosta Ing.J.Husár pri prerokovaní rozpočtu, že zrušenie školy bolo potrebné. Jeho poznámka, že by bolo ešte potrebné zrušiť aj inú školu bolo asi ako pichnutie do osieho "hniezda" a sondovaním verejnej mienky?

Aby to nebolo všetko, pripomeňme si, aké ponižujúce bolo, keď väčšina poslancov nerešpektovala doporučenie zákona pri konštituovaní Mestskej rady.

Ako nezmyselne väčšina trvala na dosadení "svojich" do komisii MZ, čím sa zastupiteľstvo polarizovalo, kedy prekročilo hranice únosnosti a konzensus z rokoch 2002 až 2006 je pre toto zastupiteľstvo vďaka opojeniu z moci "15" v nedohľadne.

Alebo aká je vlastne "ochota" čo je vlastne neochota v záujme "pravdy" nepublikovať iné názory, ako sú názory vedenia?

Ja viem ako mám hlasovať, a nerobím to tak, kde vietor, tam názor. Stojím si za svojim názorom, nečakám chválu (ktorá je ináč vo verejnom postavení vágna). Alebo mám chápať petíciu s 6743 podpismi iba ako niečo nevýznamné? Možno niekto s poslancov sa nádeja, že jeho mandát je "večný". Čas problém "očistí", vymaže problém od všetkých nežiadúcich vplyvov (straníckych, lobistických,...), zostane idea  a až potom sa ukáže, či to alebo ono uznesenie bolo správne. Ale jedno viem presne. História sa nedá zmeniť, o nej sa dá povedať iba pravda.  Nezriadenie cirkevnej školy je pre mesto omylom a história zaeviduje, že sa to stalo v čase, keď primátorom bol Ing.J.Vražel.

To že sú polarizované vzťahy v poslaneckom zbore by mi ani tak nevadilo, keby boli výsledky. Ale čo je dôležité, táto polarizácia pokračuje (čo ma neteší). Práve strata citlivosti poslancov v kauze cirkevnej školy sa prenáša aj na obyvateľov mesta.

Prajem všetkým tým, ktorí "v radosti", že sa nezrušila práve ich škola, ale škola na ulici A.Hlinku im vydržalo v "pociťovaní" ich spravodlivosti a neboli už viac vystavený takémuto stresu.  Obávam sa, že tento "mrak" nedôvery a ďalšieho stresu bude nad Čadcou sa veľmi dlho vznášať. Škoda premrhanej šance, kedy sa mohol konzensus verejnosti a vedenia pozitívne stimulovať a zbližovať.

Práve preto, aj napriek tomu že som bol prítomný, som hlasoval, aby cirkevná škola v Čadci bola, kedy strach z hlasovania bol väčší ako zdravý rozum.

... a na záver

1. Na internete som objavil informáciu, ktorá súvisi s rušením školy v meste. V Martine tiež rušili školy, ale .... keď dvaja robia to isté, nie je to to isté

-    v Martine je 13 základných škôl, navštevuje ich vyše 4300 žiakov z nich dve sú súkromné a dve cirkevné.
-    mesto zaviedlo 4 školské autobusy
-    predchádzajúcich troch rokoch zanikli tri školy. Ich budovy dostala cirkevná a súkromná škola !!!!!!!!

Ak v Čadci chceme byť "pápežovejský" ako pápež, tak v Martine víťazi zdravý rozum (aspoň niekde).

2. Z tajného hlasovania (12 za nezriadenie cirkevnej školy ) sa nedá urobiť záver, kto ako hlasoval, ale svoju vypovedaciu hodnotu ma hlasovanie, ktoré predchádzalo tomuto hlasovanie, keď sa hlasovalo či sa bude hlasovať tajne. Lebo tak ako pri hlasovaní či sa má hlasovať tajne aj pri nezriadení cirkevnej školy hlasovali vždy 12 poslanci, čo môže mať svoju vypovedaciu hodnotu.