Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v rámci projektu HESO - Regióny prináša štvrťročne hodnotenia opatrení miest a obcí, ktoré ovplyvňujú kvalitu občanov. Odborná verejnosť pozorne sleduje toto hodnotenie a je barometrom kvality  práce samospráv.

Čo si ale myslieť, keď mesto vďaka primátorovi urobilo znovu "dieru" do sveta. Už nie iba mienkotvorná tlač, ale aj významný analyticky inštitút INEKO si všimlo, čo sa to deje v našom meste.  Pre mesto Čadcu hodnotenie za obdobie január - marec 2008 nedopadlo dobre. Vďaka platu primátora  mesta Čadca Ing.Jozefa Vražela, ktorý zarába viac ako premiér SR sa dostalo v hodnotení ako tretie najhoršie opatrenie na Slovensku.  

Ďakujem Inštitútu INEKO, ktorý mi dal súhlas na zverejnenie, aby som mohol pre čitateľov portálu glasnak.sk zverejniť v plnom rozsahu hodnotenie tohto pre mesto (nemravného) prípadu. Je to ďalší dôkaz, ako primátor mesta sa spreneveruje poslaniu, na ktorý dostal mandát od voličov.

Primátor Čadce zarába viac ako premiér vlády

Charakteristika opatrenia:


Mestskí poslanci si cenia prácu svojho primátora Jozefa Vražela (HZDS) natoľko, že mu pridelili najvyšší plat, aký kedy dostal prvý muž mesta nielen v samotnej Čadci, ale aj na Slovensku. Jeho plat je teraz 180-tisíc korún mesačne, čo je maximum toho, čo umožňuje zákon. Ten odvodzuje odmenu štatutára od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok a veľkosti mesta. Základný plat môžu poslanci zvýšiť na maximálne dvojnásobok, primátorovi môžu udeliť aj odmenu do výšky 50 percent zo súčtu platov, za ktoré sa odmena poskytuje. Poslanci Čadce rozhodli, že primátor bude dostávať odmenu automaticky každý mesiac.


Zástancovia zvýšenia primátorovho platu tento krok odôvodňujú tým, že primátor pre mesto zachránil oveľa väčšie hodnoty, ako sú mu vyplácané. Naopak, odporcovia tvrdia, že odôvodňovať bežné plnenie povinností ako niečo výnimočné, za čo si primátor zaslúži výnimočný plat, je v rozpore s akýmikoľvek etickými zásadami.


Vďaka štedrosti poslancov primátor Čadce zarába viac ako všetci krajskí primátori a župani, a keďže mu poslanci schválili automatické vyplácanie odmien, tromfne v mesačnom zárobku aj najvyšších verejných činiteľov vrátane premiéra a ministrov vlády. Viac ako čadčiansky primátor zarába vo verejnej správe iba slovenský prezident.


Komentár:


Respondenti vyjadrili v prevažnej miere nesúhlas s rozhodnutím čadčianskych poslancov, ktoré podľa nich zvýšilo plat primátora mesta neúmerne. Iní členovia hodnotiacej komisie, naopak, považujú pridelený plat za primeraný zodpovednosti primátora. Respondenti sa však viac-menej zhodli na tom, že dôležité bude, ako to posúdia miestni voliči.


Podľa Dušana Slobodu, prípad primátora 26-tisícovej Čadce, ktorému poslanci odklepli maximálny možný plat spolu s maximálne možnou odmenou, súhrnne vo výške 180 tisíc korún mesačne je len ďalším príkladom bezbrehého plytvania vo verejnej správe, prejavom tupej arogancie moci a výsmechom občanom - daňovníkom, ktorí celý tento špás platia. Podľa jeho názoru, ak sa vezme do úvahy, že mesto ročne vynaloží zo svojho rozpočtu na správu vecí verejných priemerne 15 tisíc korún na obyvateľa, tak na primátora mesta samotného je to až takmer 150 krát viac, keďže na jeho plat a odmeny ročne z mestského rozpočtu poputuje vyše 2 miliónov korún. Vhodné by bolo i porovnanie, koľko miliónov ročne spolu platia do kasy mesta občania v podobe miestnych daní a aké percento z tohto balíka "zhltne" položka "plat a odmena primátora". Samospráva Čadce však na svojej internetovej stránke nezverejňuje svoj rozpočet dostatočne otvorene a podrobne na to, aby to bolo možné vypočítať.


Je otázka pre obyvateľov Čadce, či sú spokojní s takýmto nakladaním vedenia mesta s peniazmi, ktoré samospráva vyberá z ich vreciek, či už nepriamo formou podielových alebo priamo prostredníctvom miestnych daní. Je to tiež otázka pre poslancov NR SR, či sú spokojní s takto formulovanými zákonmi, ktoré umožňujú takéto legálne plytvanie s peniazmi daňovníkov v samospráve. A je to otázka aj pre premiéra Fica, ktorý sa prednedávnom verejne pohoršoval nad výškou odmien manažérov súkromných (!) DSS, či by nestálo za to všimnúť si skôr ľudí vo vlastných radoch, navyše vo funkciách vo verejnej správe platenej z daní ľudí tejto krajiny, počnúc primátorom Čadce, ktorý do funkcie kandidoval s podporou ĽS-HZDS, Smer-SD, SNS a HZD.


Ľubica Trubíniová si takisto myslí, že ide o jasný prípad absolútne ne(seba)kritického prístupu činiteľov samosprávy - poslancov aj starostu - k svojej funkcii a k vlastnej zodpovednosti voči voličom i ostatným spoluobčanom aj celej obci (v doslovnom aj prenesenom význame). Myslí si, že v súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku tým tvrdo devalvujú rebríček hodnôt v spoločnosti v danom regióne a demoralizujú ju. Zároveň je to však aj doklad deformovaného vnímania etických, morálnych i materiálnych noriem a hodnôt v slovenskej spoločnosti vôbec - keď sa takýto krok samosprávnych politikov zjavne berie ako normálny, teda nevymykajúci sa nejako extrémne z bežne akceptovaných spoločenských noriem.

Podľa názoru Eugena Jurzycu, riaditeľa Inštitútu INEKO, primátor, ale aj premiér môžu spoločnosť síce poškodiť, ale môžu jej aj pomôcť, a to v oveľa väčšom rozsahu než manažéri väčšiny podnikov. V platoch to ale zohľadnené väčšinou nemajú. Preto sa u nás vytvára atmosféra, v ktorej majú šikovní ľudia tendenciu buď do politiky nevstúpiť, alebo vstúpiť a zarábať v nej neslušným spôsobom. Platy špičkových politikov by preto nemali byť odvodené od priemerných miezd, ale od miezd na manažérskych pozíciách.


Podľa Juraja Galla, ak primátor mesta berie funkciu ako poslanie, tak je v 24- hodinovej službe každý deň a musí zvládať manažment pestrej skladby kompetencií územnej samosprávy. Uviedol, že síce prácu primátora Čadce nevie posúdiť, ale v prípade, ak svoju funkciu vykonáva na 100%, tak si myslí, že mu uvedený plat prislúcha. Nepovažuje ho v privátnej sfére pri vrcholových pozíciách za výnimočný a myslí si, že pozícia primátora je porovnatelná.