Čadčania musia od nového roka hradiť reálne náklady za smeti Mestá a obce už nesmú viac od nového roka doplácať na likvidáciu odpadu. Prikazuje im to zákon. Znamená to, že všetky náklady musia hradiť  pôvodcovia smetí, teda, domácnosti, fyzické osoby, firmy. Ak  kontrola zistí, že mesto či obec hradilo z vlastného rozpočtu náklady na likvidáciu odpadu, radnica bude mať problém so zákonom.

Čo konkrétne to znamená pre mesto Čadca, ktoré ročne dopláca na vývoz smetí 180 tisíc eur. Musí zvýšiť poplatky pre občanov, ktorí sú povinní sa  podieľať na reálnych nákladoch za spracovanie odpadu. Obyvatelia Čadce teda zaplatia za smeti od nového roka na osobu ročne 14,96 eur. Do roka je to o 5 eur viac ako doteraz.

Motivácia k separovaniu

Zvýšením poplatkov sa podľa vedúcej oddelenia životného prostredia Ing. Emílie Ďuranovej očakáva, že obyvatelia sa budú viac snažiť a intenzívnejšie budú separovať, aby znížili množstvo komunálneho odpadu v kontajneroch.

Mestu sa zvýšia náklady aj prevádzkou kompostárne, ktorú otvorí od budúceho roka, i na zberný dvor, ktorý bude otvorený už sedem dní v týždni, doteraz bol k dispozícii len dva dni. Dvakrát ročne bude musieť mesto zbierať nadrozmerný a nebezpečný odpad.

Čadca bude mať stále jeden z najnižších poplatkov za smeti

Napriek zvýšeniu poplatku za smeti pre fyzické osoby má Čadca oproti iným mestám stále najnižšie sadzby. V Martine platia obyvatelia za smeti 25 eur ročne, v Liptovskom Mikuláši 27 eur, v Dolnom Kubíne 29,20 eur, v Turzovke 16,64 eur a v Kysuckom Novom Meste 16,97 eur ročne.

Primátor Milan Gura: „Nie je príjemné pre primátora siahnuť po rozhodnutí zvyšovania cien.  Nedokážeme a nemôže však obísť zákon. Bol som na rokovaní ZMOS-u. Tam padol návrh, aby sme jednotne na Kysuciach zvýšili ceny na 17 eur za rok pre občana. Odmietol som to, pretože nám vychádza, že by sme to mohli zvládnuť i s nižšou sadzbou 14,96 eur, a tak to poslanci aj schválili. Nejde tu o žiadnu svojvôľu primátora, radnice alebo mestskej rady. Štát určil jasné pravidlá a my sme povinní sa im prispôsobiť a reagovať na ne.“

www.mestocadca.sk