(Pápež František napísal biskupom)

Nedovoľme, aby im ukradli radosť

Pápež František napísal všetkým biskupom Katolíckej cirkvi o ťažkom utrpení detí v súčasnom svete a o povinnosti chrániť maloletých pred zneužívaním. Popri povzbudení nenechať sa obrať o radosť prežívanú uprostred Božieho ľudu, Svätý Otec pripomína, že Vianoce sprevádza nárek mnohých trpiacich dneška, osobitne detí. Biskupom píše o ich poslaní byť ochrancami detí v dobe, keď sa stávajú obeťami mnohých foriem vykorisťovania a pošliapavania ich práv. Vyzýva ich pripojiť sa k ľútosti Cirkvi za hriechy spáchané v jej vlastných radoch proti mladistvým a k odvahe zaujať postoj nulovej tolerancie voči zneužívaniu detí.

V liste datovanom v deň sviatku svätých mučeníkov bez mena, ktorých si Cirkev pripomína tradične 28. decembra ako sväté Neviniatka, pápež po oslovení „drahý brat“ pozýva biskupov vnímať pri vianočnom rozjímaní pri jasličkách utrpenie blížnych a zvlášť detí. Vianoce tak nesmú zostať iba pri dobrom pocite odtrhnutom od reality dneška. Pripomína viaceré alarmujúce fakty: až 75 miliónov detí z dôvodu pretrvávajúcich kríz v dnešnej dobe muselo prerušiť svoje vzdelávanie. V roku 2015 až 68% z obetí obchodovania s ľuďmi tvorili práve deti.

Pápež upriamuje biskupov na vzor svätého Jozefa, ktorý bol „ako prvý povolaný chrániť radosť spásy“ a ako muž poslušný a verný Bohu, bol schopný „čítať udalosti s realizmom“. Vyzýva ich podľa príkladu svätého Jozefa  k odvahe ochrániť túto radosť „pred novými Herodesmi našich dní, ktorí požierajú nevinnosť našich detí“.   

V liste, ktorý zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice, pápež František okrem iného píše:

 „Počúvajme plač a žalovanie týchto detí; počúvajme tiež plač a nárek našej matky Cirkvi, ktoré plače nielen nad bolesťou svojich najmenších synov a dcér, ale pretože pozná aj hriechy niektorých zo svojich členov: utrpenie, osud a bolesť maloletých, ktorí boli sexuálne zneužití kňazmi. Hriech, ktorý nás zahanbuje. Osoby, ktoré boli zodpovedné za starostlivosť o tieto deti, zničili ich dôstojnosť.

Oľutujme to v hĺbke duše a prosme o odpustenie. Majme účasť na bolesti obetí a z našej strany oplačme hriech. Hriech v tej miere ako sa stal, hriech zanedbania pomoci, hriech utajovania a popierania, hriech zneužívania moci. Aj Cirkev oplakáva s trpkosťou tento hriech svojich synov a prosí o odpustenie.

Dnes, pripomínajúc si deň svätých Neviniatok, chcem aby sme obnovili naše nasadenie, aby sa tieto ohavnosti viac nediali medzi nami. Nájdime potrebnú odvahu pre podporenie všetkých potrebných prostriedkov a vo všetkom ochráňme život našich detí, aby sa tieto zločiny viac neopakovali. Jasne a poctivo prijmime za svoju „nulovú toleranciu“ v tejto oblasti.“