Čadčiansky rozpočet pokračuje konsolidáciou verejných zdrojov, naplánované má však i rozvojové projekty, týmito slovami predstavila finančný plán mesta čadčianskym poslancom prednostka Anna Zbojanová.

Objem peňazí, s ktorými plánuje mesto hospodáriť, má byť na úrovni viac ako 18 mil. eur.  Radnica chce oproti minulému roku zvýšiť príjmy o 13,8%, výdaje o 14,4%.

Mesto sa opäť pokúsi predať pozemky v priemyselnom parku

Najviac peňazí priteká do kasy mesta z daní z príjmov. Tie tvoria až 54% objemu zdrojov.  Vedenie Čadce očakáva, že  tento rok naplní kasu aj ziskom z predaja majetku, konkrétne  pozemkov v priemyselnom parku, budov bývalej základnej školy A. Hlinku, bývalého centra voľného času a bytového domu na Moyzesovej ulici. Celková hodnota týchto nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je 1 milión 630 tisíc eur. V rozpočte na tento rok počíta vedenie mesta s časťou týchto peňazí  v sume 1 mil. 105 tisíc eur.  Aj v tomto roku boli peniaze z predaja naplánované v rozpočte ako zdroj príjmov, ktorý sa ale nepodaril naplniť. Výdavky mesta  musela radnica preto dodatočne kresať až o 600 tisíc eur.

Najviac peňazí z mestskej kasy smeruje do škôl a školských zariadení, domu seniorov, na ktoré vyčleňuje až 44% zdrojov. Mesto sa stará o šesť základných škôl. Aby školy mohli i na tento rok riadne fungovať,  radnica im pošle viac ako 400 tisíc eur. Oproti tomuto roku je to nárast až o 50%.

Zateplenie úradu, kompostáreň či dostavba kúpaliska

Finančný plán mesta na tento rok počíta s dobudovaním verejného kúpaliska, výstavbou kompostárne a zateplením budovy mestského úradu, ktorá tak ušetrí ročne až 90% výdavkov za platby za energie. Zo zvýšenej finančnej podpory radnice sa môžu tešiť  športové kluby v Čadci. Poslanci im odsúhlasili nárast dotácie z 30 na 90 tisíc eur. Viac dostane aj diecézna charita. Tohtoročnú 5000 tisícovú podporu zvýšila na 10 tisíc eur. Radnica chce v budúcom roku zrekonštruovať i verejné WC, ktoré sú v havarijnom stave. Na obnovu  plánuje investovať 25 tisíc. Peniaze vyčlení aj na zrekonštruovanie kúrenia a šatní v budove tribúny na štadióne.