Každý z nás má neoceniteľnú hodnotu ku človeku. Sme veľkým prínosom pre svet, pre ľudí okolo nás. Aj tieto jednoduché fakty si musíme pripomínať, pretože najskôr musíme objaviť hodnotu vlastného života, aby sme dokázali oceniť hodnotu života druhých ľudí. Každého z nich.

Pre tieto ideály 25.marec si pripomíname ako Deň počatia dieťaťa. Všetci sme boli počatí, preto nech tento deň je sviatkom každého z nás. Každý si môže vypočítať približný deň svojho počatia (ww.25marec.sk).

Kampaň Fóra života, ktoré je platformou stoviek jednotlivcov a 53 organizácii venujúcich sa pomoci ženám v núdzi, práci s mládežou, rodinami, seniormi, ľuďom s postihnutými, charite. Takto chcú šíriť  úctu ku každému človeku, aj k nenarodenému dieťaťu.

Ak Deň počatia dieťaťa je deň radosti, tak tento má svoj protipól. Každý deň zomrie cca 20 detí umelým potratom, ročne je to väčšia obec. Hoci sa o tom nehovorí, týka sa to často ľudí v našom okolí. Ide o konkrétne ženy, ktoré sú z rôznych, často zúfalých  dôvodov rozhodujú pre potrat. Ten má mnohé fyzické aj psychické dôsledky. Pritom väčšinu problémov, ktoré trápia tehotné ženy, dnes už vieme efektívne riešiť. 

Každý z nás môže pomôcť, ak vie, že vo svojom okolí je žena zaskočená tehotenstvom a nevie ako ďalej. Existuje poradňa pre matky aj dievčatá zaskočené nečakaným tehotenstvom a pre ženy trpiace po potratovým syndrómom (www.alexisporadna.sk).

Podobne existuje projekt Zachráňme život, cez ktorý jednotlivci prispievajú ženám v núdzi, aby mohli priviesť na svet svoje bábätko a starať sa oň (www.zachranmezivoty.sk)

 Pomôcť žiť je správna voľba !