Mesto Čadca každoročne dopláca na nájomníkov, ktorí si neplnia svoje povinnosti a riadne neplatia nájomné a služby súvisiace s bývaním.

Podľa správy  Dombytu Čadca, dlžníci dlhujú mestu viac ako 130 tisíc eur. Suma sa skladá z čiastky za nájomné, takmer 80 tisíc a za služby spojené  s bývaním, približne 51 tisíc eur.

V zozname dlžníkov sú aj takí, ktorí dlhujú mestu viac ako 6 tisíc eur. Ojedinelí nie sú ani dlžníci s dlhom päť, štyri, či tri  tisíc eur.

Radnica nemôže takýto stav tolerovať. Prijala pravidlo, že ten, kto nezaplatí nájomné za tri mesiace, môže očakávať v schránke list zo súdu. Dombyt Čadca po tomto termíne podáva súdne podanie na vymoženie istiny za nájom a služby spojené s bývaním.

V minulom roku smerovalo na súd 42 podaní, v súvislosti s vymáhaním dlžnej sumy. 14 podaní sa týkalo žiadosti o vypratanie bytov.

Od roku 2009 Dombyt Čadca  deložoval  cestou súdneho rozhodnutia 29  bytov najväčších neplatičov.  Najviac ich bolo v dome na Mojzesovej ulici.  Z 31 bytov bolo vyprataných 21 nájomníkov.

Aj nedávno postavený bytový dom na Kyčerke, ktorý postavilo mesto na ploche bývalej materskej škôlky má svojich neplatičov.  Už krátko potom, ako sa doň nasťahovali  prví nájomníci sa začali kopiť dlžoby.  Po roku bývania  sa vyšplhal dlh na 16 tisíc eur, dlžnú sumu nájomníci postupne znižovali.

Mesačné nájomné v nájomných bytoch v Čadci sa pohybuje od 70 do 270 eur. Najmenej platia nájomcovia garsoniek, najviac  obyvatelia trojizbových bytov. Dombyt Čadca sa stará celkovo o 320 mestských bytov.