Pre závažnosť kauzy, v ktorej mesto zatiaľ prišlo o 30 mio Sk, s dovolením autora článku ho v plnom znení zverejňujem. V ňom sa objavuje aj iný názor na kauzu. Nech si každý po prečítaní urobí v záujme pravdy svoju pravdu. (http://kysuce.sme.sk - 16.12.2008).

„Mimoriadne dovolanie, ktoré môže zvrátiť súd, v ktorom získal podnikateľ od mesta Čadca 30 miliónov korún, poslanci odmietli. Obávali sa jeho následkov. Podala ho však generálna prokuratúra.

ČADCA. Primátor Jozef Vražel povedal, že Mesto Čadca v tejto veci konalo najlepšie, ako mohlo. Podanie dovolania totiž nemá vplyv na vykonanie tohto rozhodnutia. Preto bolo pre mesto dobré uzatvoriť dohodu o urovnaní. Inak mal totiž podnikateľ právo siahnuť na celú sumu 30 miliónov korún.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Čadci odmietli dovolanie k najvyššiemu súdu. To môže zvrátiť súdne rozhodnutie, ktoré podnikateľovi Milošovi Majchrákovi priznalo ako náhradu ušlého zisku z mestskej kasy 30 miliónov korún. Poslanci sa obávali, že by po opätovnom otvorení celého procesu prestala platiť dohoda medzi mestom a podnikateľom. Dovolanie však podala generálna prokuratúra a celá kauza sa teda ešte neskončila. Celý proces sa môže rozbehnúť úplne odznova.

Podľa dohody o urovnaní mesto Čadca po prehratom súdnom spore Milošovi Majchrákovi zaplatilo šesť miliónov korún a zvyšok doplatilo dvoma pozemkami v účtovnej hodnote okolo deväť miliónov. Celkovo teda približne 15 miliónov. „Akonáhle sa naruší celý proces dohody o urovnaní, na mesto opäť môže padnúť exekúcia," povedala po ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslankyňa Viera Strýčková.

Primátor argumentoval, že Majchrák si mohol vymáhať dlh v hotovosti a ihneď, čo by pre mesto znamenalo existenčné problémy. „Poslanci chceli dohodu, ktorá už bola urobená, zmazať. Mimoriadne dovolanie neznamená, že pán Majchrák sa pri vymáhaní zastaví," povedala poslankyňa Anna Belousovová.

Sú spoločníci

Celá kauza sa začala ešte počas primátorovania Jozefa Pohančeníka. Ten sa však bránil, že neurobil nič iné, len vyhral súd. Majchrák sa však potom odvolal a konečný rozsudok krajský súd vyniesol už za dnešného primátora. Lehota na podanie odvolania však vypršala pred nástupom Vražela do funkcie, s jej obsahom nemohol nič urobiť. Podával ju Pohančeník.

Podnikateľ Miloš Majchrák a súčasný primátor Čadce Jozef Vražel sú spoločníkmi napríklad v STK Čadca. Primátor v minulosti hovoril, že dohoda vznikla práve po jeho rokovaniach. Pre mesto mali ich vzájomné vzťahy podľa neho byť skôr výhodou.

Iný názor má opozícia. Podľa nej sa mesto s podnikateľom dohodnúť nemalo a peniaze sa malo snažiť zachrániť inak. „Ak niekto nevyužije možnosť hájenia mestského majetku, môže sa dopúšťať až trestného činu," povedal František Prívara. Poslanci, ktorí podanie nakoniec odmietli schváliť, boli podľa neho ovplyvňovaní. Podľa Petra Glasnáka koaliční poslanci  už nemali záujem dohodu otvárať.

Konala však prokuratúra

Generálna prokuratúra podala 2. decembra tohto roku na Najvyšší súd mimoriadne dovolanie v súvislosti s povinnosťou mesta Čadca vyplatiť niekoľko miliónov podnikateľovi Milošovi Majchrákovi," povedala Svetlana Močková, hovorkyňa generálneho prokurátora. Ďalší postup v celom prípade bude podľa nej závisieť od toho, či najvyšší súd zruší rozsudky nižších stupňov. V takomto prípade by v celom spore muselo prebehnúť celkom nové súdne pojednávanie.

Právnik Vladimír Pirošík z Transparency Internatiol Slovensko povedal, že zákon porušený nebol a k morálnym otázkam sa nechce vyjadrovať.

Jozef Vražel tvrdí, že v tejto veci postupoval najlepšie, ako mohol. „Mesto Čadca v danej  situácií konalo ako najlepšie mohlo. Podanie dovolania totiž nemá vplyv na vykonanie tohto rozhodnutia. To znamená, že ak by mesto nebolo uzatvorilo dohodu a bolo by podané dovolanie, podnikateľ mal v rukách  vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého bol oprávnený na 4. deň siahnuť prostredníctvom exekútora na účet mesta a zinkasovať celú sumu, ktorú mu právoplatným a vykonateľným rozhodnutím priznal súd," uviedol primátor.


Podnikateľ Miloš Majchrák sa v minulosti k celému prípadu niekoľkokrát odmietol vyjadriť. „Navštívte starého primátora a ten nech vám porozpráva," povedal Majchrák v lete tohto roka.

Stanovisko Vražela: Keby sme nekonali, dlh zaplatia občania

Sporu chýba základná otázka: Komu  vyhovuje nútená správa, pád nášho mesta a otváranie sporov, ktoré  spôsobilo bývalé vedenie mesta Čadca? Spomínaný spor, je z hľadiska nášho mesta právoplatne ukončený rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Čadci, ktoré schválilo dohodu o urovnaní. Mesto Čadca sa nebude vyjadrovať k hypotézam, ale iba k relevantným rozhodnutiam. Ak dôjde k prijatiu zmien v spomínanej záležitosti, Mesto Čadca po právoplatnom ukončení, poskytne verejné vyjadrenie. V závere chceme len pripomenúť, že Mesto Čadca v danej situácii konalo ako najlepšie mohlo.

Podanie dovolania totižto nemá vplyv na vykonanie tohto rozhodnutia. To znamená, že ak by mesto nebolo uzatvorilo dohodu a bolo by podané dovolanie, podnikateľ mal v rukách vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého bol oprávnený na štvrtý deň siahnuť prostredníctvom exekútora na účet mesta a zinkasovať celú sumu, ktorú mu právoplatným a vykonateľným rozhodnutím priznal súd. Mesto sa snažilo uzatvorením dohody zabrániť narušeniu samotného chodu mesta, znemožneniu i realizácii plánovaných aktivít, súvisiacich s rozvojom mesta vo všetkých oblastiach (dopravy, školstva, investičnej výstavby, životného prostredia, kultúry a pod.). Ak by mesto Čadca nekonalo týmto spôsobom, boli by to práve obyvatelia mesta, ktorí by sa museli na vzniknutý dlh skladať. (mif)