Prinášame vám list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi bez redakčného zásahu

Vážený pán minister,

v týždni od 3. do 8. decembra t. r. sme navštívili v rámci slovenskej nevládnej delegácie Sýriu. Prijali nás a viedli rozhovory predseda sýrskeho parlamentu Hamouda Sabbagh, predseda vlády Imad Khamis, námestník ministra zahraničných veci Faisal Magdad, vedenie strany Baas, arcibiskup sýrskej gréckokatolíckej cirkvi Nicola. Navštívili sme predmestie Damasku Gútu, oslobodenú od teroristov len v tomto roku.

Z rozhovorov s našimi partnermi a z pozorovania prostredia okolo seba sme dospeli k určitým uzáverom o európskej a slovenskej politike voči Sýrii, ktoré Vám chceme tlmočiť ako ministrovi zodpovednému za príslušný rezort.

Sýrska legitímna vládna moc na čele s prezidentom Bašarom Assadom stojí pred konečným víťazstvom nad vnútornými ozbrojenými povstalcami a zahraničnými silami, ktoré sa v rozpore s medzinárodným právom zamiešali do konfliktu v Sýrii. Víťazstvo vládnej moci v Sýrii a jej spojencov na čele s Ruskou federáciou povedie k preskupeniu mocenských pomerov na Blízkom východe, ku ktorému vlastne už dochádza. Slovensko by v dôsledku preskupenia nemalo byť vytlačené z politickej prítomnosti v regióne, čo mu nateraz hrozí. Politické straty hrozia aj Európskej únii, ak nezmení doterajšiu politiku.

Na základe získaných poznatkov sa nám javí, že Slovenská republika by mala uskutočniť vo vzťahu k Sýrii nasledovné kroky:

             čo najskôr vrátiť veľvyslanca do Damasku. Česká veľvyslankyňa pracuje v Damasku nepretržite.

             Uskutočniť kroky na úrovni EÚ na zrušenie sankcií EÚ voči Sýrii. Sankcie vyháňajú zo Sýrie ľudí, ktorí sa v ich dôsledku doma neuživia, mnohí z nich potom smerujú do Európy.

             V prípade obvinenia Sýrie z porušenia jej medzinárodných záväzkov prikročiť k novým sankciám len na základe vlastného prešetrenia (alebo spoločne s inými štátmi) obvinenia a potvrdenia obvinenia. USA opakovane bombardovali Sýriu na základe obvinenia z použitia chemických zbraní, ale bez možnosti medzinárodného prešetrenia, či obvinenie je pravdivé.

             Iniciovať stretnutie zástupcov Slovenska a Sýrie na vládnej úrovni za účelom impulzu k novým politickým, hospodárskym a kultúrnym vzťahom.

             Ponúknuť účasť slovenských obchodných spoločností pri obnove Sýrie. Ako príklad môže slúžiť Česko, Poľsko a Maďarsko, ktoré na vlastné náklady započali s humanitárnymi projektmi.

             Navrhnúť rokovanie so Sýriou o podmienkach návratu sýrskych utečencov v Európe.

Vážený pán minister, slovenská a svetová verejnosť mala možnosť vidieť cez obrazovky, ako odporcovia sýrskej vládnej moci odrezávali hlavy vojnovým zajatcom, utečenci z nimi obsadených území podávajú strašidelné svedectvá o zverstvách páchaných na obyvateľoch takých území, utečenci z obsadených území hlasovali nohami, keď väčšinovo utekali pod ochranu vládnej armády. Slovenská republika doteraz nedala jasné znamenie, že chce pomáhať obetiam zločinov islamistov napr. tým, že by podporovala jedinú účinnú silu, bojujúcu proti teroristom a tou je legitímna vláda Sýrie.

Slovensko sa síce zachovalo lepšie ako iné štáty EÚ a nepostupuje proti sýrskemu veľvyslancovi agresívne, teraz to však už nestačí. Zmena doterajšej politiky slovenskej vlády voči Sýrii je aj našim morálnym záväzkom.

S pozdravom JUDr. Ján Čarnogurský, Ing. Jalal Suleiman

Zdroj: www.hlavnespravy.sk