Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák vydal vyhlásenie, v ktorom vyzval veriacich, aby sa zúčastnili na blížiacich sa prezidentských voľbách. Ako uviedol, kresťania majú spojenými silami ozdraviť ustanovizne a životné podmienky vo svete, ak tieto nejakým spôsobom navádzajú na hriech.  Poukazuje na to, že aj pápež Ján Pavol II. povzbudzoval kresťanov, aby sa správali zodpovedne k svojim pozemským povinnostiam.

„Je chybou si myslieť, že aj keď kresťan nemá trvalé miesto na tejto zemi, ale hľadá trvalý príbytok v nebesiach, má právo vyhnúť sa svojim pozemským povinnostiam; skôr naopak, sme povinní, vedení svojou vierou, ešte viac napĺňať túto zodpovednosť podľa svedomia každého z nás“ cituje biskup Jána Pavla II.

Ako dodal, v tomto duchu povzbudzuje všetkých, aby využili svoje občianske právo, zúčastnili sa na blížiacich sa prezidentských voľbách a “hlasovali tak, ako nás k tomu povzbudzuje cirkev“.

Ako konkrétne povzbudzuje Cirkev?

Ako vyzýva jedna z katolíckych autorít Slovenska, košický eparcha Vladyka Milan, máme voliť tak, aby sme mali prezidenta, ktorý má jasný postoj k tomu, aká je identita muža a ženy, jednoznačne prezentuje náuku vyjadrenú v prirodzenom zákone a vyplývajúcu zo Svätého Písma o tom, že Boh povolal muža a ženu k spoluúčasti na stvoriteľskom pláne (Gn 1, 27-28), a preto len otec a mama, muž a žena môžu Boží zámer napĺňať, iba v rodine, a to bez možnosti zveriť dieťa osobám rovnakého pohlavia, ktoré ani psychologicky nie sú schopní vložiť do dieťaťa správne chápanie otcovstva či materstva” apeluje Vladyka.

Toto jeho upozornenie prichádza len pár dní po tvrdeniach kandidátky Čaputovej, ktorá otvorene propaguje sexuálny extrémizmus, pričom nemá problém zveriť deti takýmto jedincom a zároveň si myslí, že je cestou aj pre veriacich a konzervatívnych voličov.

“Prezident pred svetom reprezentuje každého z nás, a preto by bolo spravodlivé, aby reprezentoval myslenie väčšiny obyvateľov, a v tom je jeho osoba veľmi dôležitá, lebo dáva signál svetu o tom, kam sa uberá Slovensko vo svojich postojoch”.

Veriaci jednoducho nemôžu voliť kohokoľvek. Zlá voľba znamená zlo aj pre vnútorné smerovanie človeka: “Zodpovednosť je na každom z nás, lebo to bude znamenať nielen signál pre svet, ale znamená to veľa aj pre naše vnútorné smerovanie k rodine, alebo proti nej. Preto nie je ľahostajné koho podporíme vložením hlasovacieho lístka do volebnej urny a stane sa to až otázkou nášho svedomia, za čo sa budeme zodpovedať pred Bohom a budúcimi generáciami, ktoré nám raz budú ďakovať, alebo nás preklínať” varuje Vladyka.