Obalenie jedného z najstarších kostolov na Slovensku do modrej plachty, ku ktorému sa v rámci kampane do eurovolieb prihlásilo KDH, vyvolalo u ľudí pohoršenie. Predstavitelia KDH v odôvodnení, prečo dovolili siahnuť na posvätný symbol kresťanstva povedali, že európska zástava je symbolom kresťanstva a obsahuje mariánsku symboliku.

Hlina a Figeľ uviedli, že zástava EÚ je obrazom 12 hviezd z Knihy Zjavení, na modrom podklade, čo je mariánska farba, v mesiaci máj, ktorý je mesiacom Ruženca. Pri takejto definícii je skôr prekvapením, prečo európska vlajka neveje na každom kostole a na kupole baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Problém je ten, že táto verzia nie je pravdivá.

Kresťanskú symboliku v zástave dávno vyvrátili aj samotní zhotovitelia zástavy, vyvrátila ho Rada Európy a vyvrátila ho samotná Európska únia. K rozširovaniu tejto pokrivenej reality sa neúspešne pokúsili na prelome tisícročia kresťanské strany na západe potom, čo ich voliči čoraz väčšmi obviňovali, že zradili kresťanskú agendu v EÚ v prospech liberálov. Následne začali hľadať kresťanskú symboliku tam, kde nie je.

Aké sú teda fakty? Mariánska hviezda je primárne osemcípa a nie päťcípa. Na vlajke EÚ sú päťcípe hviezdy rovnako, ako boli na zástave ZSSR, KĽDR, Kuby, Číny, ale aj napríklad USA. Už tento fakt by mal navádzať KDH k obozretnosti pri tvrdení o kresťanskom symbolizme pri hviezdach.

Panna Mária v Guadalupe, na zázračnom plátne zjavila svoj plášť s osemcípimi hviezdami. Všetky zjavenia a zobrazenia Panny Márie od Loreta cez  Fatimu a Medžugorie sú zobrazené s osemcípimi hviezdami. Päť cípe hviezdy nemajú s kresťanstvom a mariánskou úctou veľa spoločné. Ich pôvod je v predkresťanskom období a v stredoveku sa kresťanstvo len snažilo dodatočne pokresťančiť tento pohanský obraz a pripísalo mu symboliku piatich Kristových rán.

Šírenie verzie, o ktorú sa pokúsilo KDH na Slovensku, že zástava EÚ má pôvod v mariánskom mysticizme, je deformovaním reality. Opiera sa o vyjadrenie technického kresliča Arsene Heitza, ktorý bol zbožným katolíkom a navrhol kruh 12 a 15 hviezd, ktoré osobne prehlásil za inšpiráciu z Knihy Zjavení. Tento obrazec robil primárne do katedrály v Štrasburgu a nie pre zástavu. Keď daný námet predložil hlavnému tvorcovi zástavy Paul Lévymu, ten ho prijal o dorobil.

Lévy na rozdiel od Heitza nebol katolík, ale žid, ktorý prežil holokaust a nemal ctiteľ mariánskej úcty. On ako hlavný autor európskej zástavy pre časopis The Economist v roku 2007 povedal, že mýtus o kresťanskej a mariánskej symbolike sa dozvedel až keď zástava bola uverejnená a nehrali tieto náboženské symboly pri jeho práci žiadnu rolu. Samotný Heitz neskoršie potvrdil, že európska zástava nie je reflexiou náboženského symbolizmu.

Rada Európy už 7.12.1955 vydala jasné stanovisko, kde tieto dohady vyvrátila a akémukoľvek podsúvaniu verzie o mariánskom prvku 12 hviezd urobila koniec. Symbolika kruhu z 12 hviezd na zástave má prapôvod v symbolike numerológie, kedy číslo 12 je symbolom dokonalosti a jednoty a modrý podklad je odrazom krajín západu. Túto verziu potvrdila aj Európska únia, ktorá zástavu od Rady Európy koncom 90. rokov prijala. 

Tomáš Dominik www.svetlosveta.sk