Vážení spoluobčania,                   

Na základe vzniknutej situácie na celom území SR v zásobovaní energiami, v záujme predchádzania škôd , v zmysle § 12 ods.1. zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré primátor stanovil na 13. januára 2009 o 19:00 hodine s bodom programu:

ENERGETICKÁ SITUÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA

V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝM STAVOM NÚDZE

V ZÁSOBOVANÍ ENERGIAMI

NA ÚZEMÍ SR

Na mimoriadnom zastupiteľstve sa prezentovali iba 12 poslanci z celkových 25 poslancov, čím zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Konanie neprítomných poslancov sme nechápali, a boli sme z ich konania zaskočení.

Vzhľadom na vyhlásenie stavu núdze neúčasť poslancov považujeme za nezodpovedné vo vzťahu ku svojim voličom. 

Prítomní poslanci (12)                                     Neprítomní poslanci (13)

Jozef Beleš,                                                  RNDr. Anna Belousovová,

MUDr. Silvester Drexler,                                  Mgr. Marián Fúrik,

Ing. Peter Glasnák,                                        PhDr. Pavol Holeštiak,

Ing. Milan Gura,                                             Mgr. Rastislav Kaličák,

Ing. Štefan Holeščák,                                     MUDr. Jozef Kanaba,

Ing. Vladimír Hruška                                        Ing. Ján Klučka,

Mgr. Danka Jašurková,                                    Oľga Kostková,      

Mgr. Martin Klimek,                                        Ing. Peter Krkoška,

MUDr. Anna Korduliaková,                               JUDr. Ján Macura,

MUDr. Ján Kožák,                                          MUDr. Jozef Marec,

Ing. František Privára,                                    Pavol Štrba,

Mgr. Tomáš Urbaník,                                      Mgr. Viera Strýčková,

                                                                 PaeDr. Jaroslav Velička

Treba si uvedomiť, že aj naši obyvatelia sú závislí od dodávok plynu. Na mimoriadnom zastupiteľstve sme chceli hľadať riešenie, ktoré by v prípade nedostatku energii (plyn, elektrina) zmiernilo negatívne dopady na občanov. Jediným cieľom na mimoriadnom zasadaní zastupiteľstva bolo vypracovanie krízovej smernice, ktorej zásady sme mali pripravené.

Vychádzali sme z poznatku, že verejnosť je znepokojená mlčaním vedenia mesta v tejto závažnej situácii. Chceli sme na rokovaní zastupiteľstva navrhnúť riešenia, ktoré môžu negatívnym následkom predísť, alebo ich zmierniť. Zároveň sme chceli primátora vyzvať, aby oboznámil poslanecky zbor s krokmi, ktoré previedol v čase stavu núdze. Takto sme chceli vyvrátiť rôzne šumy, ktoré boli negatívne smerované práve proti primátorovi. 

Chceme byť naďalej vo svojom výkone mandátu poslanca čitateľní, a svojou prácou sa nespreneveriť mandátu, ktorí sme dostali od vás voličov vo voľbách.

S úctou

 

Čadca 14. januára 2009                                    Ing. Milan Gura

                                                                    za poslancov