Prieskum Euro barometra v dňoch 12.10. – 7.11. bol vykonaný na vzorke 26.443 respondentov v 27 členských krajinách. Naznačil, že 74 % občanov EÚ schvaľuje kroky EÚ na podporu Ukrajiny po ruskej invázii, nesúhlasí s nimi 23 percent opýtaných. Najnižšia podpora je v Bulharsku a Grécku a na Slovensku. Najvyššia vo Švédsku, Fínsku, v Holandsku a Dánsku.

 

Z prieskumu Euro barometra 2022 vyplýva, že občania EÚ považujú za najdôležitejšie hodnoty demokraciu, ľudské práva a slobodu slova.

Podpora sankcií proti ruskej vláde alebo finančná, vojenská či humanitárna podpora Ukrajiny zostáva aj po desiatich mesiacoch od začiatku vojny v rámci EÚ vysoká, na úrovni 74 %. Na Slovensku je to iba 47 %, horšie výsledky má už len Grécko (46 %).

Poradie 86 – 100 % (7 krajín) •  SWE 97 %  •  FIN 95 %  •  NL 93 %  •  DAN 92 %  •  PORT 92 %  •  IRS 89 %  •  LT 87 % •

Poradie 76 - 85 % (8 krajín) •  Malta 85 %  •  POL 85 %  •  ESP 80 %  •  LV 80 %  •  LUX 79 %  •  FRA 78 %  •  EST 76 %  •

Poradie 61 – 75 %  (6 krajín)

• BEL 75 % •  CHOR 75 %  •  NEM 73 %  •  SLOV 69 %  •  ČR 68 %  •  TAL 63 %  •

Poradie 61 – 75 %  (4 krajín) •  RAK 60 %  •  RUM 60 %  •  MAĎ 59 %  •  CYPR 53 %  •

Poradie 0 – 49 %  (3 krajiny) •  SR 49 %  •  GRE 48 %  •  BG 48 % •

Analýza euro barometra ma svoju vypovedaciu hodnotu. Aj napriek mediálnej sústredenej informovanosti zaráža malá (slabá) podpora Slovenska, ktorá je menšia ako 50 %. Táto disproporcia prirodzene posilňuje význam alternatívnych médií.

V protiklade sú výpovede J.Naďa v parlamentnej rozprave, ktorý skonštatoval „My sme ta správna časť spoločnosti“ (pozn. menšinová koaličná časť spoločnosti). Ta nesprávna časť opozičná podľa prieskumov viacerých agentúr je vo väčšine. Takto ma minister Naď dopletenú predstavu o obsahu slova demokracia.