„Existujú záujmy silných skupín, podľa ktorých by bývanie nemalo byť právo, ale trhová komodita. Musíme reagovať, inak nebude pre chudobných ľudí existovať žiadne dôstojné miesto k životu a budú žiť v slumoch.“

Helena Roseta, portugalská socialistka

Miesto zbrani byty!!! Tak rozhodla vláda v Portugalsku! Nariadila, že desiatky mld na miesto na vojnu, dá mladým rodinám na dôstojne bývanie. Portugalsky premiér „navrhol“   Bruselu, ak ich chce, nech ich platí.

Portugalsko oznámilo, že nebude vydávať 2% HDP na zbrojenie, ako nariadilo NATO, ale že svoje vojenské výdaje zvýši iba vtedy, ak ich Brusel zaplatí! O takejto politike sa nám môže iba zdať. Preto ak porovnávame Portugalsko so Slovenskom, Portugalsko je pred nami o šesť „konských dĺžok“. 

Aj napriek všeobecného úpadku v globálnej politike, predovšetkým v oblasti sociálnych práv, nájdu sa i čerešničky prvých zmien smerujúcich k novému spoločenskému usporiadaniu. Jednou z nich je zákon schválený koalíciou štyroch ľavicových strán v portugalskom parlamente, ktorý stanovuje právny rámec pre to, aby sa na bývanie skutočne nahliadalo ako na základné právo. Informuje o tom server a2larm. Totožný problém v Portugalsku máme aj na Slovensku.

Poučme sa, že eskalácia nájmov a nedostatok cenovo dostupného bývania je pre civilizovanú spoločnosť cesta do pekiel. Dočkáme sa práva na bývanie aj na Slovensku? Medzinárodné právo nám ho pritom garantuje … kde je doba pred rokom 1989, kedy u nás bolo garantované právo na bývanie? Ako sa to volala pred rokom 1989? Dôsledná vzorová sociálna politika !!!  

Zákon reaguje na liberalizáciu trhu s bývaním, ktorá sa prejavila v Lisabone vysťahovavaním (nájomníci nezvládali platiť nájomné). Cena nehnuteľností stúpajú, veľké spoločnosti blokovali v Portugalsku celoročne 85% z 20 tisíc bytov. Portugalská vláda sa odteraz stáva garantom práva na bývanie a preberá zodpovednosť za zaistenie primeraného bývania pre občanov.

Cieľom je zničiť bezdomovectvo, zakázať vysťahovávanie z bytov a preferovať využívanie nehnuteľností spravovaných štátom. Taktiež zákon dáva možnosť nájomníkom podať sťažnosť nájomcom na kvalitu bývania.

Zákon je z dielne socialistky H.Rosety, ktorá ho považuje za vrchol celej svojej politickej kariéry. Autorka zákonu prehlásila: „Máme právo na zdravie, vzdelanie a sociálne zabezpečenie, ale doteraz neexistoval zákon o bývaní… sme uprostred procesu výstavby nových bytov a existujúcich záujmov silných skupín, ktoré hovoria, že bývanie by nemalo byť právo, ale trhová komodita.“ Toto si prinajmenšom v štátoch EÚ zaslúži potlesk na otvorenej scéne. Zdroj: www.A2larm.cz