Taký stav mestskej pokladne, ako má Čadca, je na Slovensku asi v málo ktorom meste, obci. Každý primátor, starosta sa sťažuje na nedostatok peňazí a u nás je to naopak. Hovorí sa o prebytku v mestskej pokladni, a to skoro 2 milióny eur. Je to ale naozaj tak?

Vedenie mesta to tak prezentuje, tak asi áno? Veľkou škodou ostáva, že bežný občan to zatiaľ nepociťuje a nikde ani nevidí. Na druhej strane to začne byť bádateľné asi až teraz.

 Je to viac ako isté, veď sa pomaly začína zvolebnievať a 9 mesiacov je dostatočne dlhá doba na to, aby sa niečo urobilo aj pre občana - voliča. Je načase sa začať zviditeľňovať, zalepiť ľuďom oči plachtou čistoty, ochoty, aby sa zabudlo na všetky tie kauzy a kauzičky, na všetko krásne, ale nesplnené sľuby. Toto je najlepšia metla, ktorá to všetko zametie dakde do kúta, kde sa na to zabudne. Tých otázok PREČO? je veľké množstvo. Odpovede na mnohé z nich radový občan hľadá veľmi ťažko a dopracovať sa k pravdivej odpovedi je často nemožné. K tomu by mala slúžiť nová rubrika: "Pýtame sa."

Ostáva nám iba veriť, že kompetentní budú ochotní pravdivo na tieto otázky odpovedať. Jednou z mnohých je aj stav parkoviska pred poštou. Komu vlastne parkovisko, jeho prenajatá časť, patrí?

Aj ja som sa minulý týždeň dostal do zaujímavej situácie. Vošiel som cez rampu. Voľné, neoznačené miesto vyhradené pre taxikárov a súkromnú fi rmu tam nebolo. Musel som risknúť odtiahnutie alebo zaplatenie pokuty a zaparkovať na takto vyhradenom priestore.

Ak bola situácia taká, že dlhodobo bolo parkovisko nedostatočne zaplnené a mesto prenajalo jeho podstatnú časť firme, ktorá za parkovacie miesta dobre zaplatila, potom to chápem. Veď peniažky do mestskej pokladne sú stále potrebné.

Na druhej strane stojí otázka: "Patrí prenajatá časť parkoviska ešte mestu?" Ak je pravda na tejto strane barikády, je prinajmenšom divné, že sa mesto zbavuje
takýchto lukratívnych pozemkov.

Raz sa nakoniec môže stať, že nám tabule "Zákaz vstupu, Súkromný pozemok" zablokujú prechod cez chodník, park, námestie.

Potom ostane iba jediné riešenie, naučiť sa lietať.

Článok bol zverejnený v Ozvene Čadce č. 2/2010