( Vyjadrenie J.Pohančeníka k Otvorenému listu primátorovi a Odpovedi mesta Čadca )

Už niekoľko týždňov rezonuje v meste spor o „30 mil. Sk“ medzi Mestom Čadca a Milošom M.- Bistro Satelit a Janou J. Mohli sme o tom veľmi objektívne čítať v periodiku Ozveny Čadce a v týždenníku Kysuce v  Otvorenom liste primátorovi. Myslel som, že sa nebudem vyjadrovať k tejto kauze, nakoľko ako poslanec som prezentoval jasne svoj názor, ale vyprovokoval ma k tomu článok v Kysuciach, kde podpísaný „ Mesto Čadca“ napísal niekoľko závažných neprávd.

Kto sa vyjadruje k tomuto problému pod hlavičkou „ Mesto Čadca“ ? Môže to byť snáď primátor, alebo niekto z vedúcich oddelení, alebo vodič, alebo snáď pani upratovačka? Alebo sa „niekto“ bojí podpísať?

 A teraz k faktom: Ako primátor mesta som tento problém zdedil. Pôvodnú nájomnú zmluvu za mesto uzatvoril Ing. L. Škorvánek ako zastupujúci primátor na bývalú starú tržnicu za  Devín bankou na neobvykle dlhú dobu 29 rokov. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2003 som bol poverený prehodnotiť všetky nevýhodné nájomné zmluvy, ktoré mesto v minulosti uzavrelo. Podal som ako štatutár mesta  podnet na Okresný súd na rozhodnutie o neplatnosti tejto zmluvy.

Okresný súd v Čadci zrušil túto nájomnú zmluvu od počiatku !! Firma Miloš M. – Bistro Satelit ako neúspešný účastník sa proti tomuto rozhodnutiu Okresného súdu neodvolal. Obaja účastníci sporu si mali vyrovnať podlžnosti. Mesto malo vyplatiť cca 300 000 Sk protistrane a druhá strana mala dať nájomné Mestu cca 80 000 Sk. V marci 2005 bol však podaný na Okresný súd v Čadci návrh Miloša M. na náhradu škody spôsobenej neplatnosťou zmluvy, kde si nárokoval cca 30 mil. Sk. V decembri 2006 Mesto obdŕžalo rozsudok Okresného súdu, kde súd mesto zaviazal vyplatiť tieto milióny. Mal som týždeň do skončenia funkcie primátora,  ale napriek tomu som podal odvolanie voči tomuto rozsudku, lebo som sa vnútorne nestotožnil s nárokmi pána M.M. a mal som na zreteli ochranu majetku mesta. Cítil som týmto rozhodnutím veľkú krivdu na mesto. Zároveň sa ohradzujem, aby ma „niekto“ spájal s Milošom M. ako mojim priateľom a takto smerom na verejnosti navodil dojem, že v tejto kauze som konal v jeho prospech.

A to sa zrejme nepáčilo M.M. a označil ma za vinníka, že som nechcel s ním jednať o vyriešení tohto sporu len v jeho prospech a preto som bol ním osočovaný a podľa neho neschopný a neprijateľný uspieť v ďalších voľbách. A ako to pokračovalo v roku 2007 po nástupe nového primátora Jozefa Vražela na Krajskom súde to nemôžem posúdiť.  Len sa domnievam! A výsledok poznáme všetci. Mesto zaplať Milošovi cca 30 mil. Sk!!! Keby autor článku v Kysuciach „Mesto Čadca“ chcel  napísať článok pravdivý, určite by si pozrel uznesenia MZ minulého obdobia a neosočoval by poslancov Guru a Glasnáka z nečinnosti. Všetci poslanci boli informovaní o tejto kauze. Pisateľ článku si musí uvedomiť, že tento spor sa stal  „kauzou“ až za éry nového primátora.

Primátor Ing. Jozef Vražel mal využiť všetky zákonné prostriedky a neschovávať sa za chrbáty poslancov. Veď až na podnet Najvyššieho súdu SR dal k tejto kauze stanovisko. Až  cca po 2 rokoch.

Aj ja som bol ako vtedajší poslanec MZ iniciátor podania mimoriadneho dovolania skupiny poslancov na Generálnu prokuratúru SR. A som rád, že skutočná pravda sa ukázala, čo dokazuje rozsudok Najvyššieho súdu SR. Je nepravda,  ako sa uvádza v článku, že Miloš M. má stále platnú 30 ročnú zmluvu (zrejme nájomnú). Táto zmluva bola predsa dávno zrušená Okresným súdom.

Už mám dosť toho osočovania zo strany niektorých ľudí okolo primátora vrátane jeho samotného, že za všetky jeho „činnosti“ som vinný ja. Nech to posúdia občania mesta, či za mojej pôsobnosti sa budovalo, či bolo čisto, či fungoval šport, kultúra alebo „mesto spalo a nič sa nerobilo“ ako sa v mnohých vystúpeniach vyjadruje terajší primátor.

V nedávnej minulosti som bol za túto kauzu zodpovedný ja, teraz je to Glasnák a Gura. A kto to bude nabudúce? Hádam nie celé mesto?

Teraz však je na ťahu primátor Jozef Vražel, či bude hájiť záujmy mesta v tomto spore a urobí také právne kroky, ktoré budú viesť k vráteniu lukratívneho pozemku  v centre mesta pred poštou (parčík), veľkého pozemku -autobusové nástupište a miliónov, alebo to ostane jeho dlhoročnému spoločníkovi Milošovi M.  Budeme s občanmi nášho mesta pozorne sledovať každý krok pána primátora ohľadne tejto kauzy.

Ing. Jozef Pohančeník      

Článok so zvolením autora bol zverejnený KYSUCE č.14 - 7.4.2010, str.3