V podvedomí každého človeka je funkcia primátora a tiež poslanca významným postavením a váženým občanom v každom meste. Primátora a poslancov si my, občania, volíme a oni do volieb idú dobrovoľne ako kandidáti jednotlivých strán alebo ako nezávislí kandidáti, po zozbieraní určitého počtu podpisov od obyvateľov. Po zvolení každý jeden zastáva verejnú funkciu a mal by obhajovať požiadavky svojich voličov. Každý jeden volič má právo a doslova povinnosť, ak vidí, že si primátor alebo poslanci neplnia svoje sľuby, ktoré pred voľbami svojim voličom dali alebo inakšie porušujú svoje povinnosti, ich na to upozorniť a pripomenúť im to. A to sa dá len a len formou vecnej a pravdivej kritiky.

 Títo predstavitelia by mali na túto kritiku reagovať odpoveďami a nie občana, poslanca, ktorý si dovolil ich veličenstvo upozorniť, že nekoná tak ako má a porušuje to čo sľúbil napádať, urážať a inak osočovať. „Ozvena Čadce“ je občasník, ktorý vznikol na základe jednostrannej a zahmlievajúcej informovanosti zo strany mesta Čadca a pravdivo poukazuje na veci, ktoré iste mnohým zodpovedným vadia. Tieto články sú pravdivé a fakty, ktoré v nich zaznievajú sú nevyvrátiteľné. Použijem iba pár príkladov:

1. Dovolili sme si kritizovať plat primátora. A vari nebolo pravdou, že výška akú sme uvádzali mu poslanci ozaj navrhli a on na ňu reagoval, až keď sa o túto kauzu začali zaoberať celoslovenské média?

2. Nie je pravdou, že verejne sľúbil, že udrží počet škôl na úrovni spred volieb? Pred  voličmi neobstojí výhovorka, to nie ja, to poslanci.

3. Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je predaj pozemkov. Áno predali sa za cenu, ktorú stanovil nejaký znalec. Ale v dnešnej dobe by sa malo predávať za trhové ceny, ktoré sú omnoho, omnoho vyššie. Veď aj bežný občan, keď ide kupovať starý tridsaťročný byt nekúpi ho od niekoho za zostatkovú cenu, ktorú by určil znalec na stavby, ale za trhovú, ktorú určuje trh a realitné kancelárie.

Týchto príkladov by som mohol uviesť ešte veľa. Jedno je isté, že sa nimi budeme zaoberať v ďalších číslach novín „Ozvena Čadce“. Ak niekomu pripadá, že tieto noviny jednostranne niekoho napádajú, nie je to pravda. Áno, sú zamerané na kritiku a poukazovanie nedostatkov, ale na to si musia zodpovední zvyknúť, veď nie sú obyčajní občania, ale verejní činitelia.

A ich chvála je publikovaná v iných médiách, takže načo sa opakovať.

Článok bol zverejnený v Ozvene Čadce č. 5/2010