(Čadca potrebuje víziu 3.časť)

Jozef Beleš je poslancom za volebný obvod č.1 HORELICA v treťom volebnom období od roku 1998. Horelica má 1474 obyvateľov, ale skladá sa z 27 pľacov Do roku 1943 bola samostatnou obcou. Horelica je samostatné katastrálne územie. O svojich predstavách povedal:

Autobusové zástavky modernizovať
Ak Horelica je vstupnou bránou do mesta, žiadalo by sa modernizovať autobusové zástavky.

Cesty a pomerný systém
Obyvateľov sužuje neupravené prístupové cesty hlavne  u Mravca, u Bangari a Brisudu. Pokiaľ sa neprijme pomerný systém budovania prístupových ciest medzi mestom a Horelicou, stále budú miestni kritizovať vedenie mesta, že nemá záujem o prímestské časti.  

Cintorín a jeho rozšírenie
Sľubované vykúpenie pozemkov na rozšírenie cintorína mešká. Ak sa vykúpenie bude odkladať, nebude miesto na pochovávanie.  Treba dokončiť oplotenie cintorína a postaviť malý Dom smútku.

Informačná mapa Horelice
Žiadalo by sa zhotoviť a umiestniť  centrálnu mapu Horelice a realizovať smerovníky k jednotlivým pľacom.

Kanalizácia, aby konečne bola
Všade kde sa stavajú cesty, súčasne s nimi sa budovala kanalizácia, ale na Horelici nie. Preto najväčším deficitom Horelice je, že nemá vybudovanú kanalizáciu !!!

Mestská televízia VAŠA TV a jej príjem
Sľubované pokrytie TV signálom mestskej televízie VAŠA TV zostáva iba v sľuboch. Ak sme súčasťou mesta, mali by sme mať také isté možnosti príjmu signálu prostredníctvom káblových rozvodov, ako je v meste.  

Škola a investícia
Základná škola potrebuje investície do zateplenia a výmeny okien.

Článok bol zverejnený Ozvena Čadce 7/2010. S doplnením a ďalším zverejnením redakcia súhlasi.