Mgr. Silvia Cisáriková, členka redakčného tímu novín OZVENA ČADCE. Minuloročná absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracuje v Hurricane café and cocktail bar, spoluorganizátorka podujatí Kubánska noc na Kysuciach, Prestížny ples Kysúc a iných.

 

Čadca je mojim rodiskom. Čadca to sú moji rodičia, priatelia... vyrastala som tu. Na krátky čas som bola nútená odísť za vysokou školou do iného mesta. Mnohí z vás to poznajú.

S odstupom času však môžem  povedať, že práve toto obdobie mi pomohlo vidieť mnohé veci v inom svetle a v dobrom slova zmysle sa mi otvorili oči. Videla som ako sa pri dobrej vôli dajú robiť veci, nad ktorými sme u nás doma len mávli rukou. Vraj, aj tak nikto kompetentný nič neurobí.... Ani v iných mestách nebolo zďaleka všetko ideálne. No snaha riešiť problémy, nadšenie, ochota, ktorými ma ľudia okolo mňa dokázali „nakaziť“, ma nadchli.

A práve to je dôležité. Dokázať preniesť nadšenie na ľudí okolo seba ako aj podporovať odvahu meniť veci, ktoré nás „tlačia“. Netreba pritom veľa peňazí, na začiatku stačí hľadať a podporovať to čo ľudí spája, vedieť rešpektovať  názory, vypočuť problémy a najmä nezostávať voči nim ľahostajný. 

Ak ľuďom zverujeme do rúk moc, je namieste od nich očakávať, že pre skvalitnenie, skultúrnenie ako aj uľahčenie života ľudí v meste urobia všetko, čo je v ich silách. Určite nie je možné vyhovieť všetkým, ale je podstatné počúvať a najmä byť otvorený názorom a kompromisom.

V mojej predstave o Čadci je najdôležitejšie zamerať sa na zmenu. Zmenu myslenia i konania. Nerezignovať na problémy, ale byť zodpovedný. A vyžadovať zodpovednosť aj od ľudí, ktorým zodpovednosť za veci verejné zverujeme.

Je dôležité vedieť sa správne rozhodnúť komu my, obyvatelia Čadce, zveríme moc. Je to výzva pre nás všetkých. No hlavne je to možnosť ako napĺňať vlastné predstavy o našom rodnom meste.

V tejto súvislosti mi napadá pekná myšlienka z románu Ako chutí moc od Ladislava Mňačka:
„Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže stať zlom, záleží na tom, kto ju používa.”

- Zhováral sa P. Bernát -

Článok bol zverejnený v Ozvene Čadce č. 8/2010