Každé mesto, či obec má v súčasnej vyspelej technickej dobe svoju internetovú webovú stránku. Internetová stránka je prakticky nevyhnutnosťou nielen pre samotné mesto, ale i pre jeho obyvateľov či návštevníkov.

 

Webové stránky jednotlivých miest sa vzájomne od seba líšia napríklad kreativitou, jednoduchosťou, pútavosťou, množstvom poskytovaných informácii. Samozrejme, informácie na webových stránkach by mali byť podávané ako objektívne a nestranné. Pozitívom je, ak je webová stránka vytváraná s cieľom slúžiť verejnosti a jej informačným potrebám.

Existuje aj výnimka, kedy webová stránka mesta slúži prioritne na zviditeľnenie JEDINEJ OSOBY a jej neúnavných aktivít, ktoré sú pre inú osobu v takej istej funkcii s takými istými kompetenciami úplnou samozrejmosťou. Klasické aktivity (organizovanie tábora, úprava terénu pri plavárni,...), ktoré realizuje každé mesto SR v rámci svojich správnych činností, sú na webovej stránke mesta Čadca vyzdvihované ako niečo mimoriadne a nad rámec všetkých možností. Aby mali návštevníci aj estetický zážitok, každá aktivita zverejnená na webovej stránke je doplnená fotkou, na ktorej je najčastejšie tá istá osoba.

No nielenže webová stránka mesta Čadce vyniká príspevkami o úžasných aktivitách jedinej osoby, ale aj náročnosťou, komplikovaným prístupom k niektorým informáciám (pravdepodobne zámerne), osočovaním (napríklad novín Ozvena Čadce) a neprehľadnosťou. Na estetický vizuál nech si už urobí názor každý sám...

Článok bol zverejnený Ozvena Čadce č.9/2010 so zvolením redakcie.