Ing. František Prívara, poslanec mestského zastupiteľstva

Podľa môjho názoru ostali predstavitelia terajšieho vedenia veľa dlžní občanom nášho mesta. Po prechode mnohých kompetencií, a s nimi finančných prostriedkov zo štátu na samosprávy, bolo veľa rečí, čo všetko sa vybuduje, opraví, vylepší, skrášli. Skutočnosť je iná. Mieru aktivity a snaženia nechám nech posúdi každý, kto má otvorené oči a vidí čo sa deje v našom meste. Stagnácia a neriešenie problémov, ktoré trápia a znepokojujú našich obyvateľov, nám v konfrontácií s inými mestami priraďuje nelichotivú priečku.

Veľké sídliská potrebujú výraznejšiu spoluprácu a pomoc od vedenia mesta. Pri zabezpečení nových parkovacích miest, pri návrhu a údržbe zelene úprave chodníkov, parkovacích plôch - aby boli bezprašné. Nutnosťou sa stáva riešenie voľnočasovej aktivity mládeže na sídliskách, inak sa mladý ľudia začnú venovať nežiadúcim činnostiam. Musíme im ponúknuť dostatok športovísk, či už na letné, alebo zimné využitie a to od útleho detského veku až po dospievajúcu mládež. Zriadiť kluby so zameraním na záujmovú a kultúrnu činnosť obyvateľov sídlisk.

Okrajové časti mesta ešte väčšmi zaostávajú v občianskej vybavenosti. Obyvatelia Milošovej a Čadečky s údivom pozerajú na rozvoj okolitých obcí ako Raková, Čierne pri Čadci a o Starej Bystrici ani nehovoriac. V týchto obciach sa budujú nové chodníky pre chodcov, prístupové cesty, domy smútku, domy pre seniorov, multifunkčné ihriská, detské ihriská a základné školy už majú tiež zrekonštruované.

Prímestské časti mesta by mohli slúžiť ako oddychová zóna pre obyvateľov sídlisk. K tomu je potrebné zlepšiť infraštruktúru, prístupové cesty, vybudovať cyklotrasy, vybudovať areály pre rôzne športy s možnosťou parkovania.

Vybudovať chodníky pre chodcov pri základnej škole Podzávoz v smere Čadečka v dĺžke 2 km a pri základnej škole Milošová-Prívary v dĺžke 1 km. Verejné osvetlenie vyžaduje komplexné riešenie. Zriadiť verejné osvetlenie v častiach, kde pribudli nové rodinné domy, ako i v odľahlejších častiach, kde doteraz neexistovalo.

Aby neostali predsavzatia bez reálneho naplnenia, je potrebný seriózny a čestný prístup volených zástupcov vo vedení mesta, ktorý budú konať v prospech všetkých občanov nielen úzkej skupiny známych. Potom bude obyvateľov v meste pribúdať a nie ubúdať, ako sa to deje v súčasnosti.

Článok je zverejnený so súhlasom redakcie Ozvena Čadce (č.9/2010)