(o futbale ináč)

Tam kto sleduje futbal, číta názory oboch strán - mesta, FK, ale aj priaznivcov, tak musí postrehnúť, že váha misiek sa prikláňa k názorom početnej futbalovej obce. Diskusia na webovej stránke www.fkcadca.sk musí pohladiť každého, ktorý iba trochu ľúbi futbal. Ináč by nebol záujem o túto stránku, ktorá v priemere denne zaznamená cca 300 návštev.

Slovom dvestotisíckrát si priaznivci či len zvedavci, záujemcovia a internetoví návštevníci otvorili aspoň raz za deň stránku www.fkcadca.sk! 200000 jedinečných prihlásení! Ak si niekto otvoril stránku počas jedného dňa z jednej IP adresy viackrát, počítadlo zaznamenalo len jednu návštevu.

Dnes, 11.septembra 2010, má www.fkcadca.sk peknú métu - výročie. Prvý článok na stránku zavesil 27. marca 2006 jej tvorca Tibor Piňo. Počas vyše štyroch rokoch zaznamenávala svoje lepšie i horšie časy, uhorkové dni, ale aj víkendy, keď po zápase počet návštevníkov prekračoval číslo 300! V marci 2006 sme boli prvý klub II. ligy východ, s výnimkou rezerv Corgoň ligistov, ktorý klubovú web stránku svojim fanúšikom ponúkol. Dnes, v III. lige, opäť s výnimkou jedného dvoch našich súperov, je Čadca zviditeľňovaná spôsobom, ktorý patrí k dnešnej dobe.

Za ten čas, ako sme už neraz písali a svojím spôsobom sa aj ospravedlňovali, potrebovala x-krát zmodernizovať, resp. prerobiť celú štruktúru a spôsob aktualizácie, ktorý je zastaraný a pracný. Na druhej strane sme radi, že vám aspoň takto môžeme ponúkať viac či menej aktuálne informácie.

Prežili sme záujem o doménu i snahu o zrušenie fóra

Nielen ja, ale aj mnohí diskutéri a podporovatelia klubu, sme brali stránku v tých ozaj zlých časoch, ako jedno z mála fór a médií, kde je v Čadci a o Čadci možné slobodne sa vyjadriť a nebyť doslova cenzurovaní. Hlavne vrcholní predstavitelia mesta Čadca od istého času kydali a ohovárali, a stále ohovárajú všetko, čo bolo a je spojené s FK Čadca, pritom sa mali v spojitosti s klubom pozrieť hlavne do vlastného hniezda, pretože ten klub, a nielen ako štatutári, riadili a rozhodovali o rozpočtoch či spôsobe financovania.

Vyjadriť nesúhlas s praktikami mestských predstaviteľov, naposledy zvrátené a cielené stavanie futbalu voči všetkým športom, odmietnuť to, je pre nás povinnosťou, a nie kvôli futbalu, ale kvôli mestu ako takému.

Na zrnká nenávisti a stavania „potemkinovských dedín“ – výstavba bazéna, neexistujúcich športovísk a pod., tak na tieto demagógie pozitívne reagovať nikdy nebudeme. Ak tak robia iní, je to vec ich svedomia. A už vôbec nie preto, lebo boli časy, keď prišla požiadavka, aby sa zrušilo fórum, či dokonca zablokovala celá stránka. Vždy sme sa venovali prioritne a zásadne športu! Ak boli výnimky, a tými sú aj tieto riadky, bola to jediná možnosť ohradiť sa, upozorniť na problémy, ktorých podstatu treba hľadať inde.

200000 je o čosi viac, ale nie o moc, ako bol pred časom jeden plat jedného Čadčana, ktorý sa o nás bohorovne stará. Pozor, to nie je závisť ani kritika mesta, ale ak niekto opakovane trúsi dookola, že za štyri roky prišlo do kluby niečo cez 11 mil., a spochybňuje niečo, čo schválili poslanci a prešlo auditom, tak si všetci tieto dve čísla porovnajme...

Z tých prostriedkov sa financovala činnosť 200 člennej základne a klub na vysokej úrovni, opakujem, na vysokej úrovni reprezentoval a šíril meno nášho mesta! 200000 je však podstatne menej, ako suma v starej mene, ktorú dlží poskytovateľ – mesto Čadca, prijímateľovi – FK Čadca k septembru 2010. Tá suma – dotácia, ktorú riadne poslanci schválili a dodatkom k Zmluve opakovane potvrdil, a to na základe odporúčania hlavného kontrolóra a v ostrom kontraste s bludmi o nezúčtovaní predchádzajúceho príspevku, naposledy 16.6. 2010 štatutár mesta, tá suma sa rovná číslu 677835!

Ďakujeme vám za priazeň a ostaňte s nami Eduard Gábriš, manažér FK Čadca

Zverejnené so súhlasom FK Čadca.