( úvaha o územnom pláne, ktorý zakazuje stavať v bývalej Jazykovej škole byty)

Pokojnú, začínajúcu jeseň v Čadci rozvírili autori petície na podporu prestavby bývalej Jazykovej školy Žarec na byty a parkovacie miesta.

V roku 2008 mesto predalo daný objekt bývalej Jazykovej školy aj s 3810 m2 pozemkami firme IGA s.r.o.(dnes to už pravda nie je a novým vlastníkom je firma RODAD s.r.o) za 5,7 milióna SK, aj napriek tomu, že opozičný poslanci
poukazovali na veľmi nízku cenu. Navrhovali, aby sa daný objekt nepredával, ale naďalej slúžil obyvateľom mesta. Bolo azda chybou, že navrhovali, aby sa do budovy presťahovala Základná umelecká škola, ktorá nedisponuje v
súčasnosti dostatkom priestorov na výučbu? Poprípade, aby sa obnovila materská škôlka z dôvodu, že hrozí naplnenosť ostatných materských škôlok? Nehovoriac o tom, že územný plán mesta zakazoval v týchto priestoroch stavať
byty.

Táto petícia je vlastne odpoveďou - antipetíciou na tú, ktorú v roku 2009 inicioval poslanec Peter Glasnák. Pod túto petíciu sa podpísalo okolo 180 občanov okolitých panelákov sídliska Žarec, ktorých sa daný problém priamo dotýkal. Asi bolo veľkým hriechom, že poslanec Glasnák si dovolil poukázať na to, že tí, ktorí chceli silou-mocou prestavať bývalú Jazykovú školu na byty, vedome porušujú územný plán mesta Čadca. Veľmi ma zarazila prezentácia tejto antipetície. Leták, ktorý sa dostal do rúk mnohým Čadčanom, iste nemá nič spoločné so slušnosťou. Poukazuje, že niektorí ľudia preto, aby naplnili svoje zámery, sú ochotní urobiť čokoľvek. Odhliadnuc od grafickej úpravy letáku, ma prekvapilo, akou formou niektorí "zberači podpisov" vysvetľovali občanom čo majú podpísať.

Klamstvo, alebo neznalosť? Nič iné ma nenapadlo pri slovách jedného z nich, že podpisy sa zbierajú preto, lebo poslanec Glasnák je proti výstavbe detského ihriska a chce, aby bol daný objekt prerobený na krčmu. Neviem či títo "zberači" vlastne vedeli čo petícia je a na čo slúži. Ak nie, tak aspoň v krátkosti: Petícia je listina, ktorou sa občania obracajú vo veciach verejného, alebo iného spoločenského záujmu na orgány verejnej moci s návrhmi, žiadosťami, výzvami, prípadne sťažnosťami či protestom.

Petícia okrem iného nesmie vyzývať k hrubej neslušnosti. Forma, akou sa autor plagátika snažil znevážiť meno poslanca Petra Glasnáka, nápadne pripomína predvolebné materiály jedného z kandidátov volieb v roku 2006.
Žeby sa začal neľútostný predvolebný boj a poslanec Glasnák je jeden z tých, ktorý sa nezľakol a poukazoval na zvláštne vládnutie pánov čadčianskej radnice? Tak ho treba zdiskreditovať a najlepšie celú jeho rodinu, ktorá v Čadci a hlavne na Žarci požíva značné spoločenské uznanie a vážnosť. Jeho život nie je a ani nikdy nebol spojený s aktivitami aké mu autor letáku podsunul. Možno je to iba jeho zbožným prianím, aby takým pán Glasnák bol,
alebo žeby "Podľa seba súdim Teba ?"

Horúca jeseň v Čadci začala a útoky podobného rangu budú iste pokračovať aj proti ostatným poslancom, občanom a ich rodinám, ktorí si dovolili vysloviť svoj názor a poukázať, čo im v našom meste vadí. Veľmi ma zaujíma, ako na najvyššiu formu demokracie "Petíciu", budú reagovať zodpovední. Veď aj v roku 2007 bolo skoro 7000 petičných hlasov za zriadenie cirkevnej školy nedostačujúcich. Vtedy vôľa ľudu nebola vôľou božou.

Článok je zverejnený so súhlasom redakcie Ozvena Čadce (č.9/2010)