(Inými očami, 19.12.2010)

Mária Bátorová, František Comorek, Marián Mokáň, Pavol Pánis. Toto sú osobnosti, ktoré boli ocenené titulom "Osobnosť Kysúc" za rok 2010. Rozhodli o tom Kysucká kultúrna nadácia Bratislava spoločne so zúčastnenými mestami a obcami kysuckého regiónu, ktorí boli organizátormi tohto tradičného podujatia. To sa konalo v sobotu 4.12.2010 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Čadci spolu s vianočným koncertom.

Ocenení si z rúk predsedu Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie Jozefa
Markuljaka a zástupcov samospráv prevzali pamätné listy a výtvarné diela od
akademického maliara Petra Galvánka.

Udeľovanie čestného ocenenia OSOBNOSŤ KYSÚC patrí každoročne vďaka Kysuckej
kultúrnej nadácii spoločne s mestami a obcami Kysúc k vrcholom spoločenského a verejného života mesta. Je to azda v rámci Slovenska ojedinelý prejav úcty k svojim rodákom, ktorí svojou prácou šíria dobre meno Kysúc doma i v zahraničí.

Originálnosť a jedinečnosť tohto podujatia je príkladom odvahy Kysučanov k svojej súčasnosti. Oceňovanie ľudí, ktorí svojím činom na poli hospodárstva, umenia, kultúry, osvety, telovýchovy, športu, ale aj za humánny čin alebo
celoživotné dielo motivuje ostatných a ocenení sa stávajú aj vzormi pre mladých. Posúvajú sebavedomie každého, kto chce vidieť a veriť v dobro človeka.

Od roku 1999 (za rok 1998), kedy sa po prvýkrát odovzdávalo čestné ocenenie Osobnosť Kysúc, dostalo ho celkom 49 osobností. Významové posolstvo tkvie v poznaní, že bez rozdielu, kde ocenených život zavial, alebo opačne, že sa narodili mimo Kysúc, ale svoj plodný život prežili na Kysuciach, sa podieľali svojou prácou na zveľaďovaní dobrého mena Kysúc. Mená ako J. Króner, Prof. Špaldoň, Prof. A. Vrteľ, Prof. Moravec alebo Prof. V. Didi sa stali vďaka svojej práci osobnosťami, ktorých meno presiahlo región Kysúc.

Kultúrna obec v Čadci netrpezlivo očakáva začiatok každého roku, ktorý je v
znamení novoročného koncertu známeho aj ako Novoročný trojkráľový koncert.
Súčasťou koncertu bývalo udeľovanie čestných ocenení OSOBNOSŤ KYSÚC. Po
minuloročnom rozdelení tejto tradičnej akcie sa ocenenie udeľovalo už po
druhýkrát na samostatnom koncerte, čo je na škodu.

Na vianočnom koncerte, ktorý sprevádzal oceňovania kysuckých osobností,zazneli skladby J. S. Bacha, J. Podprockého a N. Piccinniho v podaní Kysuckého komorného orchestra. V rámci hudobného programu podujatia
"Osobnosť Kysúc 2010" zaznela skladba G. F. Händela koncert F-dur pre organ a orchester v podaní Bernaddety Šuňavskej. Kysucký komorný orchester vystúpil pod taktovkou dirigenta a skladateľa Petra Niňaja. Moderátorom
slávnostného udeľovania ocenení bol Jozef Šimonovič.

Laureáti ocenenia "Osobnosť Kysúc" za rok 2010:

* Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc., za celoživotné dielo
* František Comorek, za čin v hospodárstve
* Mgr. Pavol Pánis, za celoživotné dielo
* Prof. MUDr. Marián Mokáň, CSC. za humánnu činnosť

Medzi laureátov cien Osobnosť Kysúc 2010 sa dostala jediná žena a silou svojej osobnosti vyvážila tento symbolický nepomer. Dovoľte, aby sme vám predstavili nositeľku ceny Osobnosť Kysúc 2010 pani Máriu Bátorovú.

Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc. Literárna vedkyňa a kritička, spisovateľka, publicistka, Ústav svetovej
literatúry SAV, predsedníčka SC PEN (2006-2008).

Patrí do radu tých nositeľov Osobností, ktorí sa síce nenarodili v našom kraji, ale strávili tu časť svojho života a vždy sa ku Kysuciam hlásili.

Mária Bátorová vychodila základnú a strednú školu práve v Čadci, kde v roku 1969 aj zmaturovala. Strávila na Kysuciach pre život človeka kľúčové a vďačné obdobie mladosti a môžeme sa nádejať, že práve kysucký naturel, ktorý ju naisto v mladom veku v dobrom "popísal", prispel k jej tvorivej, a zdôrazníme, hodnotnej ceste
životom.

Pani Máriu Bátorovú oslovilo slovo, literatúra, ktorej ostala verná. Jej dielo a aktívna vedecká či pedagogická práca dostala za svoje v máji roku 2006, keď bola inaugurovaná na Masarykovej Univerzite v Brne na profesorku. Absolvovala študijné pobyty v Nemecku, Rakúsku či Švédsku, je členkou rôznych vedeckých organizácií, je nositeľkou Ceny J. C. Hronského.
-r-

Článok je zverejnený so súhlasom redakcie Ozvena Čadce (č.12/2010)